Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Zimní sportovní vybavení

Platnost od 9.12 .2015 do 20.12 .2015


Zimní sportovní vybavení - strana 7     

Zimní sportovní vybavení - strana 7

ROSTOUC Í *P ř ikoup ino vého mode lu l y ž íT e cnoP roXTT eam /Swee t yč i l y žákůT e cnoP roT50 / G50s izap ř íp la tek299K čkceněza j i s t í te ,žepodobuda lš í ch d vou le t mů že tekd yko l i ta rý mode lzano výpou zezadop la tek700K č . v yměn i ts P la t ína l y žea ždodé lk y1 50cma l y žák yodve l iko s t i1 9do27 . V í ce in fo rma c ínawww . in te rspo r t . c znebop ř ímovp rode jná ch INTERSPORT . 999 , -* Dě t sk é/ jun io r sk éc a r v ingo vé l y žeXTT eam/Swee t y Lehk ák on s t ruk c esdob r oup ř i ln a v o s t íp r osn adné l y žo v án í ar y ch l épok r ok yn as je zdo v c e ,k on s t ruk c e3DCAP . K r o jen í :9 7 / 6 6 / 8 8 mm R ád iu s :8 , 1m ( 1 1 0cm ) [ 0 1 0 0 4 5 0 / 0 1 0 0 0 5 8 ] m í s to2999 , - Dé lk a :70cm Vn ab íd c esv á z án ímTC4 5 [ 0 3 0 0 0 8 4 ] 2699 , m í s to3199 , - Dé lk y :80 ,90cm Vn ab íd c esv á z án ímTC4 5 [ 0 3 0 0 0 8 4 ] 2899 ,- Spo r t o vn í l y ž a ř sk áobu v ,3nebo4p ř e zk y p r o ind i v idu á ln ín a s t a v en í ,p r o š í v an á t ep e lněf o rmo v a t e ln ávn i t řn íbo t i čk a p r ov ě t š ípohod l íp ř ino šen í , p r ak t i ck én a zou v a c ípou tk o . [ 3 0 0 0 2 4 6 / 3 0 0 0 0 6 8 ] 3p ř e zk y :v e l .1 9 2 1 m í s to2699 , - 2099 ,- 3199 ,- ( 1 5 0cmpou ze mode lXTT e am ) archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Vn ab íd c esv á z án ímTL7 5 [ 0 3 0 0 0 0 6 ] Dě t sk á/ jun io r sk á l y ža ř sk á obu vT50/G50 m í s to3499 , - Dé lk y :100 ,110 ,120cm Vn ab íd c esv á z án ímTC4 5 [ 0 3 0 0 0 8 4 ] Dé lk y :130 ,140 ,150cm tupnév Dos ch vá r chba ý zn rů 4p ř e zk y :v e l .2 2 2 7 m í s to4299 , - m í s to2999 , - 3699 ,- 2399 ,- Dě t sk ý / jun io r sk ýse t HELMA :ABSsk o ř ep in a ,s y s t émn a s t a v en í v e l ik o s t ,p a s i vn íod v ě t r á v án í ,ú ch y t n ab r ý l e ,BR ÝLE :dob ř eod v ě t r á v ané , 1 0 0%UVo ch r an a . v e l .5 1 5 8 [ 0 8 4 0 2 1 8 ] m í s to2299 , - -30% 1599 , - Dě t sk á l y ža ř sk áp ř i lbaB -UPJ r . ABSsk o ř ep in a , ind i v idu á ln ímu p ř i způ sob en íC l i ck t o f i t , h ypo a l e r g enn ípod š í vk a . v e l .4 9 5 4 [ 0 8 4 0 1 6 8 ] -40% ,to2199 s í m ,1299 NEJCENA 7