Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Zimní sportovní vybavení

Platnost od 9.12 .2015 do 20.12 .2015


Zimní sportovní vybavení - strana 9     

Zimní sportovní vybavení - strana 9

KÝ SOUTĚŽOLYŽAŘS IAMADÉ de POBYTVESK iama .com .sk www -46% tesena j ru t is reg te j Za ra yh .2016 av .1 9 5 1 0 2 . 2 1 . 9 u n í m r vte o inudorakouskéh od r u o l e c o r p d z e j á z ! iamadé jeSk řskéhorá ža y l : VYHRAJTE inu od r o r sp a ip ísk denn ř y t lu+č e t *ho e4 iv c :3no .cena 1 ) i t .2dě x a í+ m l spě 2do y ( sob o2o r sp a ip ísk denn ř y t lu+č e t *ho e4 v i c o n 3 : a n e c . 3 + . 2 L y ža ř sk áhe lmaB -up ABSsk o ř ep in a ,ne j l ep š ík om f o r t p ř ino šen íd ík y ind i v idu á ln ímu p ř i způ soben íC l i ck t o f i t , h ypo a l e r genn ípod š í vk a . [ 0 8 4 5 0 5 6 ] Dám sk á l y ža ř sk áobu v Sa f ineST60 P ř i způ sob i t e ln áf l ee c o v ávn i t řn í bo t a , me ch an i smu ssk i /w a lkp r o pohod lnou j í zduachů z i . F l e x inde x :6 0 L :1 0 4 mm [ 3 0 1 0 5 9 3 ] -46% m í s to2699 , - 1399 , - -48% m í s to4999 , - 2699 , L y ža ř sk éb r ý leMo jo FLOW TECHV en t ingp růdu ch y r egu lu j íp r ouděn ív zdu chuu vn i t ř b r ý l íaz ame zu j íz am l žo v án í , d v o j i t áv ě t r an ásk l a ,1 0 0%UVAa UVBf i l t r . [ 0 8 6 3 2 7 0 ] m í s to999 , - 549 , - P án sk á l y ža ř sk áobu v Impa c tX90 T e chn o l og ie W e l t cupAd v an c ed She l l T e chno l og ie ,4M i c r o h l in ík o v ép ř e zk y F l e x inde x :9 0 L :1 0 0 mm [ 3 0 2 0 4 7 7 ] -35% -45% m í s to7699 , - 4999 , - L y ža ř sk ého leR ed s te r10 -36% Dé lk y :1 0 0 1 3 0cm P růmě r :1 8 mm [ 0 2 1 0 2 3 2 ] m í s to949 , - 599 , P án sk á l y ža ř sk áobu v W a ymak e rCa rbon110X P e r f ek tněp adnou c íf r ee r ido v é l y ž ák y ,k omp a t ib i ln ísk a žd ým v á z án ím . V e l ik o s t :2 5 , 5a ž2 9 , 5 F l e x inde x :1 1 0 L :1 0 1 1 0 3 mm [ 3 0 2 0 6 1 7 ] m í s to9999 , - 6499 , - -35% Dám sk é l y ža ř sk ého leSh i v a P ohod ln áruk o je ť ,po l s t r o v an ýpop ruh . Dé lk y :1 1 0 1 2 5cm M a t e r i á l :A lu P růmě r :1 6 mm [ 0 2 1 0 8 2 6 ] -36% m í s to1099 , - 699 , 9