Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Ohňostroj nízkých cen

Platnost od 26.12 .2015 do 31.12 .2015


Ohňostroj nízkých cen - strana 26     

Ohňostroj nízkých cen - strana 26

INZERCE  'RPRYQtWHFKQLNWHFKQLĀND 3URREODVW3URYR] 3URGHMQD3UDKD²-DURY97ĢHåěRYFH  Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! +OHGiPH%ULJiGQtN\FHQDQRĀQtLQYHQWXUX 3URREODVW3URYR] Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  3RçDGXMHPH • technické vzdČlání s praxí • elektrotechnická kvalifikace (vyhláška 50 § 4 – podmínkou, § 5 – výhodou) • trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • nadstandardní pĜíplatky za práci v noci a další atraktivní benefit • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt 3UDçVNpSURGHMQ\ 7HUPtQ Praha - ModĜany, StodĤlky, Kobylisy, Podbaba, Michle: • 23. a 24.1.2016 (od 20:00 do 6:00 hod.) Praha - Palmovka, Jarov, Vypich: • 6. a 7.2.2016 (od 20:00 do 6:00 hod.)  .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny, nebo nás mĤžete kontaktovat na adrese: Kaufland ýR v.o.s., BČlohorská 203, 169 00 Praha 6, email: personal@kaufland.cz. 3RçDGXMHPH • plnoletost • platný zdravotní prĤkaz • þasová flexibilita • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • zázemí prosperující mezinárodní spoleþnosti www.kaufland.cz • práci v dynamickém kolektivu • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na adrese: Kaufland ýR v.o.s., BČlohorská 203, 169 00 Praha 6, email: personal@kaufland.cz. protože Kaufland to jsou vždy kvalitní služby! Pro oblast Zbuzany, Košíře, Stodůlky, Řeporyje přijmeme: VÝKUP AUT DISTRIBUTORY OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY Nabízíme Vám možnost inzerovat 33% SLEVOU s PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme Možnost i personální inzerce Volejte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Akce platí na inzerci od 30. 12. 2015 – 24. 2. 2016 AAS 26 / – Všechny novinky ve Vašem e-mailu! www.kaufland.cz/ newsletter pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Angažovanost našich zaměstnanců garantuje náš společný úspěch. Kaufland je atraktivní společností v oblasti potravinářského obchodu. Poznejte nás jako dynamického a angažovaného zaměstnavatele. Důvěra, otevřenost a výkon utvářejí naše firemní prostředí. Nabízíme Vám zajímavé pracovní prostředí, osobní podporu a atraktivní šanci budovat kariéru. Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Ostatní zájemce ponecháme v databázi jako možné náhradníky. Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz Kaufland ČR v.o.s. Bělohorská 203 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz www.kaufland.cz/kariera za obsah inzerce ručí zadavatel 31