Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Vánoční výprodej Intersport 2015

Platnost od 26.12 .2015 do 10.1 .2016


Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 2     

Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 2

!VÝPROD SALE ! J E D O R P !VÝ !SALE ODEJ R P Ý V ! E L !SA J !VÝPRODE E L A S ! J E D !VÝPRO !SALE Dě t sk á/ jun io r sk á l y ža ř sk á VÝPRODEJ obu vT50/G50 Spo r t o vn í l y ž a ř sk áobu v ,3nebo4p ř e zk y p r o ind i v idu á ln ín a s t a v en í ,p r o š í v an á t epe lněf o rmo v a t e ln ávn i t řn íbo t i čk a p r ov ě t š ípohod l íp ř ino šen í , p r ak t i ck én a zou v a c ípou tk o . [ 3 0 0 0 2 4 6 / 3 0 0 0 0 6 8 ] 3p ř e zk y :v e l .1 9 2 1 4p ř e zk y :v e l .2 2 2 7 m í s to2699 , - m í s to2999 , - 2099 ,-2399 ,- archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 999 , - *P ř ikoup ino vého mode ludě t sk ý chl y ž ákůTe cnoP roT 5 0 ! EJ !VÝPROD nebo Te cno P ro G 5 0 zap ř íp la tek299 K čkceněl y ž áků !SALE EJ !VÝPROD z a j i s t í te ,žepodobud a l š í chd voule t mů že tekd yko l iv yměn i t !SALE DEJ O R P Ý V ! E s ta r ý mode lzano v ýpou zezadop la tek700 K č .T a ton ab ídk a !SAL EJ !VÝPROD p l a t íp ro l y ž ák yve l iko s t i1 9 2 7 . !SALE EJ !VÝPROD !SALE EJ D O R P Ý V ! !SALE EJ !VÝPROD !SALE EJ !VÝPROD !SALE J E D O R P Ý !V !SALE EJ !VÝPROD !SALE EJ Dě t sk á/ jun io r sk á l y ža ř sk á !VÝPROD ALE S ! J E D O R ÝP he lmaCa r a t % Lehk áas t ab i ln íhe lm ask on s t ruk c í In -mo ld ,e f ek t i vn ís y s t émv en t i l a c e , Runs y s t émp r o ind i v idu á ln ín a s t a v en í , v y j ím a t e ln ávn i t řn íč á s t ,ú ch y tn ab r ý l e . v e l .4 8 5 8 [ 0 8 4 0 1 5 4 ] Jun io r sk é l y ža ř sk é ho leR ed s te r10J r . N a s t a v i t e lnépou tk o , p růmě r1 4 mm . Dé lk y :9 0 1 0 5cm [ 0 2 0 0 0 5 1 ] Jun io r sk és je zdo vé l y že R ed s te rJ r .sv á zán ím No v át e chno l og ieBend -X u sn adňu jep r o v áděn íp r vn í ch ob l ouků , j ád r oC apF ib r e . K r o jen í :1 1 4 6 8 9 6 mm R ád iu s :1 2m ( 1 4 0cm ) [ 0 1 0 0 0 4 4 ] Dé lk y :1 0 0 1 2 0cm Vn ab íd c esv á z án ímXTE0 4 5 [ 0 3 0 0 1 3 4 ] -36% ,to549 s í m ,349 NEJCENA -52% ,3999 NEJCENA An a t om i ck yt v a r o v ané , n a s t a v i t e ln ýpop ruh ,p růmě r 1 4mm . Dé lk y :8 0 1 1 0cm [ 0 2 0 0 1 0 4 ] ,to5499 s í m NEJCENA Dě t sk é l y ža ř sk éb r ý leV o l t D v o j i t ésk l o ,1 0 0%UVo ch r an a ,odo lné p r o t ipo šk r áb án í ,An t i -F og ,2 v r s t v á měkk áf l ee c o v ápěn a . [ 0 8 6 0 1 8 1 ] 2 NEJCENA Dě t sk é l y ža ř sk ého le XTT eam Dé lk y :1 3 0 1 5 0cm Vn ab íd c esv á z án ímXTE7 [ 0 3 0 0 1 3 9 ] ,4799 ,to2099 s í m ,999 ,to4699 s í m -54% % ,to699 s í m ,249 NEJCENA ,499 NEJCENA Dě t sk á l y ža ř sk áp ř i lbaB -UPJ r . ,to549 s í m -40% % ,to2199 s í m ,1299 NEJCENA ABSsk o ř ep in a , ind i v idu á ln ímup ř i způ soben í C l i ck t o f i t ,h yp o a l e r genn ípod š í vk a . v e l .4 9 5 4 [ 0 8 4 0 1 6 8 ]