Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Vánoční výprodej Intersport 2015

Platnost od 26.12 .2015 do 10.1 .2016


Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 3     

Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 3

% % ! !SALE RODEJ P Ý V ! E L A !S J !VÝPRODE E L A S ! J E D !VÝPRO !SALE J E D O R P Ý V ! !SALE PRODEJ Ý V ! E L A S V odn ! ís loupe DEJ c 200 0 mm V odn ís l oupe c20 0 0 mm , p r od y šno s t20 0 0g r ,s v a ř o v an é š v y ,odn ím a t e ln ák apu c ea l a c l y , p r o t i sněho v ýp á s . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 8 6 0 0 1 8 4 ] -52% ,1599 -50% ,to1299 s í m ,649 NEJCENA ,to1599 s í m -50% % % ,to2299 s í m ,1149 NEJCENA NEJCENA -50% Nep r omok a v é ,v ě t ruodo lné ap r od y šn éd ík yfunk c iAqu am a x E l i t e5 . 5 ,p r o t i sněho v ýp á s , p ř e l epenéš v y ,odn ím a t e lnéš l e , t v a r o v an ák o l en a . c loupe ís odn V v e l .1 1 6 1 5 2 5000 mm [ 8 2 5 0 1 8 4 ] ] ,799 ,1199 Ch l adu v zdo rn ápode še v , h ř e j i v ývn i t ř ek . v e l .2 7 4 0 [ 3 2 6 0 2 6 0 ] Dě t sk é l y ža ř sk é k a lho t yBa s i c V oděodo ln á ,z a t ep l en á , p r o t i sněho v ýp á s , odep ín a t e ln ák apu c e , v odn ís l oupe c20 0 0mm [ 8 5 0 0 1 9 2 ] ,to1899 s í m Dě t sk á/ jun io r sk á z imn íobu vSnow y NEJCENA Dě t sk á l y ža ř sk ábunda Ma th i lda V od ě -av ě t ruodo ln á ,p r od y šn á d ík yfunk c iAqu ab a seE l i t e3 . 3 , od j ím a t e ln ák apu c e ,v y t ep l en á , p r o t i sněho v ýp á s . v e l . [ 8 5 0 0 2 2 9 ] ,to379 s í m ,199 % V odn ís loupe c 2000 mm -36% -47% NEJCENA NEJCENA V odn ís loupe c 3000 mm ,to1899 s í m ,899 % ,to2799 s í m Dě t sk ábunda SpeedP r e s ton V oděod o lné ,p r od y šenéa j sou p r o t ov e lm ipohod lné ,ruk a v i c e m áp r od l ou ženou m an že tuse su ch ýmz ipem . [ 7 1 3 0 0 9 0 ] Funk c eAqu am a xP r o3 . 3z a j i š ťu je nep r omok a v o s tap r od y šno s t , s v a ř o v anéš v y ,v y t ep l en á ,bund ap r o t i sněho v ýp á s ,odp ín a c í k apu c e ,k a lho t y-t v a r o v an á k o l en a ,podé ln ýz ip . v e l .8 6 1 2 2 [ 8 6 0 0 0 2 7 ] Dě t sk áz imn ísoup r a v a Campagno lo -42% P a l č ák yp r o ma lé dě t iManu Dě t sk áz imn í soup r a v aHab ib i V odn ís loupe c 2000 mm NEJCENA Dě t sk á/ jun io r sk áz imn íobu v Snow s t a r I IAQXJ r . Dě t sk éb ru s leCanad ian/Ange lG i r l V l o žk aTh in su l a t eTMab so rbu jen á r a z yaud r žu je noh yvt ep l e . v e l .2 8 3 5 [ 3 3 7 3 0 4 4 / 3 3 7 3 0 4 3 ] Nep r omok a v ád ík y memb r áněAQUAMAX , p r ak t i ck ésu chéz ip y ,s t ab i ln ípode še vV ib r am . v e l .2 8 3 8 [ 3 2 6 0 2 5 9 ] % -50% ,to1799 s í m ,899 NEJCENA -42% ,to1399 s í m ,799 NEJCENA 3