Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Vánoční výprodej Intersport 2015

Platnost od 26.12 .2015 do 10.1 .2016


Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 5     

Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 5

L y ža ř sk éb r ý leA v ie Odo lnépo l yk a rbon á t o v éč o čk y ,h ypo a l e r genn í supe r so f tob l i č e jo v ápěn a ,ACSA i rCon t r o lS y s t em , NoF og ,k t e r ýz ab r aňu jek onden z a c iv zdu chu az am l žo v án í ,1 0 0%UVo ch r an a . [ 0 8 6 5 2 2 9 ] ! ALE S ! EJ D RLO P igh tAmp l i f ie r Ý V ! E L A !S J r opu s tno s ts v ě t l a4 5% ,v y sok ýk on t r a s t , d r !VÝPRODEroPzj a E and L t S A a sňu j í c íob r a z ,e x t r émn ívn ím án íb a r e v . S ! J E D r e i f O i l p r tAm PR o t a igh ome L Ý r in V Vhodnép ř izho r šen év id i t e lno s t iad i fú z i . rCh lum e l I v ! l i S E L A S ! J ODE -30% 0 -47% -5 !%VÝPR E ,,-J ,29 AL S to2849 to14 to2279 s s s S i l ve rCh r ome í í í m m m ! E D O R P Ý V ! P r opu s tn o s ts v ě t l a2 0% ,ne j vhodně j š í E L A S ! J E D pou ž i t íz a j a sn ý chapo l o j a sn ý chdnů . ,999 ,1139 NEJCENA NEJCENA ,1499 I l lum ina to r P r opu s tno s ts v ě t l a5 0% ,v ý j ime čn ý k on t r a s tp ř iv y sok éob l a čno s t i . NEJCENA D ám sk á L y ža ř sk áhe lmaPha seP r o In t eg r o v an ýs y s t émn a s t a v en ív e l ik o s t í , n a s t a v i t e ln áv en t i l a c e ,v y j ím a t e lnépo l s t r o v án í , ú ch y t yn ab r ý l e ,odn ím a t e ln ýK 2B a se l ineAud io s y s t émemsk v a l i tn ím iv e s t a v ěn ým is lu ch á tk y , o v l ad a čh l a s i t o s t i . [ 0 8 4 4 2 2 5 ] L y ža ř sk áhe lmaHLMT200 L y ža ř sk áhe lma N ine10/De c ade O ch r ann ýš t í tpo sk y tu j ev ýbo rn ouo ch r anu , In -mo ldk on s t ruk c e ,MONOMA T ICu z a v í r a c í s y s t ém ,ak t i vn ís y s t émv ě t r án í ,odn ím a t e lné u šn ípo l š t á řk y . [ 0 8 4 5 0 4 3 ] In -Mo ldk on s t ruk c e ,1 4 v en t i l a čn í cho t v o rů ,pohod lné n a s t a v en ív e l ik o s t i . [ 0 8 4 5 2 6 4 / 0 8 4 5 2 6 7 ] P án sk á téms s y ios Aud y tk chá lu is ým věn ta ves -32% ,to2799 s í m ,1899 % ,to2299 s í m ,1699 NEJCENA NEJCENA % % -43% % ,to2099 s í m ,999 NEJCENA Be ze š v ét r ik oak a lho t y ,op t im á ln í od v odv lhk o s t i ,p ř i l éh a v ýs t ř ih . [ 7 4 8 0 0 0 3 / 7 4 7 0 0 1 0 ] % ,to1599 s í m NEJCENA NEJCENA Funk c eAqu am a xP r o3 . 3 , v ě t ruodo lné ,v oděodo lnéa p r od y šné ,z a t ep l ené , odn ím a t e lnéš l e ,t v a r o v an á k o l en a ,podé ln ýz ip , p r o t i sněho v ýp á s ,k apu c e . [ 8 2 6 0 2 4 7 / 8 2 7 0 5 0 6 ] Soup r a v afunk čn íhop r ád la ,799 ,3499 L y ža ř sk ék a lho t yBa s i c -52% -50% ,to6199 s í m D ám sk é P án sk é P án sk é D ám sk é 5