Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Vánoční výprodej Intersport 2015

Platnost od 26.12 .2015 do 10.1 .2016


Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 6     

Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 6

D ám sk á Spo r to vn ísoup r a v a V eu f/V e sa r y P án sk ásoup r a v aAd ida s T r a ck su i tEn t r y K on t r a s tn í l emo v án í , v y š í v ané l og a ,s l imf i t . [ 4 4 5 0 0 2 8 / 4 4 4 0 0 1 2 ] Bund a :p ř edn ík ap s yn az ips k on t r a s tn ím l emo v án ím ,z ap ín án í n az ipv č e tněs t o j á čku ,e l a s t i ck é m an že t ya l em .K a lho t y :bo čn í v š i t ék ap s yn az ip ,e l a s t i ck ý p a sses t aho v a c íšňů rk ou . S l imf i t . [ 4 4 2 0 5 2 3 ] P án sk á -37% ,to1599 s í m ,999 NEJCENA -56% % % ,to2299 s í m ,999 !VÝPROD E L A S ! J E D !VÝPRO !SALE J E D O R P Ý V ! !SALE ÝPRODEJ V ! E L A S ! J !VÝPRODE SALE ! J E D O R P VÝ NEJCENA -30% Exk lu z i vněv p rode jná ch ,1399 P án sk á NEJCENA Bo t ynabě žk y E s c ape5TR/S iam5TR P r o f i lSNS ,o ch r an ap r o t i vn iknu t ísněhu . [ 3 1 2 0 4 5 1 / 3 1 2 0 4 5 0 ] % % ,to1999 s í m D ám sk á -35% Bě že ck ého leA luT r ou r ing P růmě r1 6 mm ,ruk o je ťPC , n a s t a v i t e lnépou tk oB i a th l on . Dé lk y :1 3 0 1 6 0cm [ 0 2 7 0 2 0 2 ] ,to699 s í m ,449 NEJCENA Bě žk yMo t ion46G2S yn c r oG r ipsv á zán ímSNSAu toma t i c V yn ik a j í c ís t ab i l i t a , j ád r oDen so l i t e ,s tuk tu r ask lu zn i c eno -w a a xbe znu tno s t i v o sk o v án í ,podpo r as t oup án íG 2p r ospo r t o vn í j í zdube zv e lk én ám ah y . Dé lk y :1 7 9 2 0 7cm K r o jen í :4 6 4 6 4 6 [ 0 1 7 0 0 4 4 ] -30% ,to3599 s í m ,2499 Hok e jo véb ru s leSK40RBZ NEJCENA % Lehk éapohod lné ,an a t om i ck y t v a r o v an ý j a z yk ,o c e l o v éno že . [ 3 3 5 0 1 6 8 ] -40% Dám sk é ledn íb ru s le Su sanne Sk r a sob ru s l a ř sk ým ino ž i , s yn t e t i ck áků že ,pod š í vk a . [ 3 3 0 0 0 0 0 ] -35% ,to1399 s í m ,899 NEJCENA 6 ,to2499 s í m ,1499 NEJCENA SaněDa vo se r Zp ř í r odn íh o l ak o v anéhobuk o v é d ř e v a ,no sno s t1 5 0k g ,dé lk a1 1 0cm . [ 0 7 1 1 0 0 5 / 0 7 1 1 0 0 4 / 0 7 1 1 0 0 6 ] -50% ,to1999 s í m ,999 NEJCENA