Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Vánoční výprodej Intersport 2015

Platnost od 26.12 .2015 do 10.1 .2016


Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 7     

Vánoční výprodej Intersport 2015 - strana 7

P án sk ét r i čk oBa ldw in Ch lape ck ét r i čk oP r ime G r aph i c 1 0 0%b a v ln a . [ 6 8 2 2 2 5 2 ] [ 4 1 2 0 3 5 8 ] T r i čk oE s sen t ia l s Tk an in aC l im aL i t e jep ř í jemn á az a š ťu jeod v odv lhk o s t iod pok o žk y . [ 4 1 3 6 9 7 4 / 4 1 3 3 5 9 2 ] ,to479 s í m -37% 1% -6 ,349 ,to479 s í m ,299 ,to259 s í m ,99 NEJCENA D ám sk é NEJCENA P án sk é ! !SALE PRODEJ Ý V ! E L A S ! J !VÝPRODE ALE S ! J E D O R !VÝP !SALE ODEJ R P Ý V ! E L !SA J i t rodě p !VÝPRODE !SALE DEJ D ám sk á NEJCENA -50% ,to1399 s í m ,699 P án sk á NEJCENA T r ek ingo v áobu v Ka i luaM id S v r šekz m a t e r i á lu PUSuedeaMe sh , me z ipode še vEVAz a j i š ťu je t lumen í ,s t ab i ln ípode še v . [ 3 4 7 0 4 4 2 / 3 4 8 0 3 1 3 ] % Dě t sk át r ek ingo v áobu v C i s c oH ik e rAQXJ r . -35% ,899 NEJCENA % P án sk áou tdoo r o v á obu vSen t ie r o Lehk á me z ipode še vT e ch l i t e™ , s v r šekzků ževk omb in a c is e s yn t e t ik ou ,pode še vOmn i -G r ip sespe c i á lněv y v inu t ýms l o žen ím av zo rk emz a j i š ťu j í c ís t ab i l i tu ap ř i ln a v o s t . [ 3 4 2 0 6 9 7 ] Ou tdoo r o v áobu vNagoM id Nep r omok a v áap r od y šn á memb r án a Aqu am a x ,pode še vV ib r amz a j i š ťu je s t ab i l i tuvt e r énu . [ 3 4 7 0 0 6 6 / 3 4 8 0 0 4 7 ] ,to2399 s í m -40% NEJCENA % Dám sk ábě že ck áobu v M i c r oGEngange I I S v r šekzp r od y šnés í ť o v in y ,pěno v é t lumen íM i c r oG ,v l o žk aD -F o am , f l e xn íz á ř e z yp r oop t im á ln íp růběh poh ybu ,gumo v ápode še v . [ 3 6 3 1 2 0 6 ] NEJCENA V y tep len ý vn i t řek D ám sk á ,to3999 s í m Z imn íobu vSnow s c apeTXP Nep r om ok a v ád ík y memb r áně TEXAPORE ,v y t ep l en ývn i t ř ek . [ 3 2 8 0 2 2 2 / 3 2 7 0 4 5 1 ] NEJCENA -31% ,to2499 s í m ,1699 NEJCENA % NEJCENA P án sk ábě že ck áobu v M i c r oGOp t imum U l t r a l ehk á ,v e l i c epoh od ln á ,v l o žk aDF o am® , pěno v ét lumen íM i c r oG® ,EVApode še v . [ 3 6 2 1 3 4 3 ] -31% % ,to3499 s í m ,2399 P án sk á -32% ,to2799 s í m ,1659 P án sk á ,2399 P án sk áou tdoo r o v áobu v R ed topLowGTX % D ám sk á % ,1599 -33% -40% Nep r omok a v áap r od y šn á memb r án aGORE TEX® . [ 3 4 2 0 3 1 0 ] Nep r omok a v áap r od y šn á m emb r án aAqu am a x . v e l .3 0 3 9 ,to1399 s í m [ 3 4 9 0 0 5 7 ] ,to2899 s í m ,1999 NEJCENA 7