Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Výprodej nepotravinářských výrobků

Platnost od 28.12 .2015 do 3.1 .2016


Výprodej nepotravinářských výrobků - strana 1     

Výprodej nepotravinářských výrobků - strana 1

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016! Mora Mo ravvsskkéé uzzeenéé mas aso • ceen ena na zzaa 10 na 1000 g  g 12 90 17,901 E BC FA R • cena ceen ena nnaa za za 10000 g  g • obsl obs bsl sslluho uhhoovan uh vaaný úsek sek se 9149,000 SLEVA 32% RUJEME ČE PO MÁ JiJiho hoččeesskká nniiva va 99 • ch chla laze zeená nnáá • 1 kg • ddoo vyyppro roddáání rodá ní zás ássob obb É SK POD -27 % Hovězí přední bez kosti – kližka ŘE A VÝRO 1490 19,901 -25 % E MÁ BC FA R 10/1 KG DEN É SK POD MAX. RUJEME ČE PO ŘE A VÝRO 1990 40,90) Pilsner Urquell, 6pack • světlý ležák • 6× 0,5 l • 1 l = 33,30 Kč • 0,5 l = 16,65 Kč -51 % 9990 149,902 -33 % Bohheem Bo miia Ch Chip ips • 1550 50  0g • 1000  0000 g = 13 13,27 13,27 ,22277 Kč Kč • vvybr yybbbrrané ybr anéé druhy an ddrruhy uhy hy Captain Morgann Spiced • 35% • 0,7 l • 1 l = 355,72 Kč • v nabídce také Captain Morgan Jamaica, 40%, 0,7 l za 249 Kč 249Kč 399,00* -37 % MAX. 6 BAL. /1 DEN VYROBENO V ČR VYROBENO V ČR VELKÝ VÝPRODEJ nepotravinářských výrobků, vánočních kosmetických balíčků a cukrovinek. 28. 12. 2015 – 3. 1. 2016 52HM_205x297_kor5 1-8.indd 1 PPllat atno atno noost st kup upoonnu odd 2. 1. 1. do 33.. 1. 20 2016 1166 v hyyppeerm mar a ke k te tech ech ch Alb lber err t. sleva 100 Kč Kup Ku u on oodeevzd zdejt zd e tee na p na p a pok a  okl kkladn adně. ě Slevu SSle llevvuu nel nelze e ze ze up uupl pplatn att itt nna  naa cig cigaare ccig arre r ty ty, yy,, tteelefonn lef effonn onnní karty, kar ty pohon ty, pohon po honnéé hmo honné hm ty, hm y dá dárko kkovvéé pou poukáz káz káz ázky ky a d a ddáln álniičn áln čnníí zná nám á ky ky. y SSlllevu e neelze evu zzee sčítat sčí č tat aanni ni komb mbino m inovat vat at s  s jijin i ými mi ssllevami. eva vam mi.. Pr Pro upla uppla latně tn ní ní kuppoonů nůů pl platí atí ceenaa poo oode cen deč ečten teníí veškkerý erýchh sle levv a kupon kupon ku poonů za v a vrác rácené rác áceené néé obaly obbaly aly. N jed Na jeeden jeden en ná nnák ák ákupp lze z upplat atnit at ni p zee jeden po pou j denn kup jed upon. o on on. 16.12.15 17:17