Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Výprodej nepotravinářských výrobků

Platnost od 28.12 .2015 do 3.1 .2016


Výprodej nepotravinářských výrobků - strana 4     

Výprodej nepotravinářských výrobků - strana 4

TENKÉ PLÁTKY DÁVAJÍ VYNIKNOUT JEJÍ LAHODNÉ CHUTI. Stojíme si za kvalitou svých uzenin. Nebudete-li spokojeni, vrátíme vám peníze. Vepřové koleno s kostí – vcelku 59 • cchhla laze zené né • 1 kg Vánoční šunka Vepř Ve přoovvá vá pe pečeeněě na kám na ámeenn 979,900 • chla chla hlazen zee á • 1 kg zen kg 149Kč 169,002 -11 % SLEVA 25% Výro Vý ýrroobbe bek ek zz  ml mlet etéh etéh eté éého ho ho maasa m sa – mix ix 4990 • 480 80 g • 1 kg kg = 104 1004 KKčč 61,901 -19 % KKuuře uře řeccíí ste tehe henn nní řříííze nní zzeeekk • chhl hla llaaze zen eenný • 1 kg kg Kuřře Ku řec ecí cí stehn tteehn hna 109 • horn orrn rní,í,í, spo sspppod odní dnníí dn • cchl hlla hhla lazen zen ená • 1 kg kg 90 154,902 6490 87,90) -26 % -29 % Krůt Kr růtí ůtí ro ůt rolkka • mraž raažená ažeená enná • 1 kg kg 8990 109,902 99 Král Kr ráállííkk • mraž aažžen ený nýý • 122500 g • 1 kg kg = 13 1355,20 20 Kč 20 Kč -23 % E MRAŽENÉ BC POD E BC MÁ ŘE A VÝRO 90 129,902 RUJEME ČE PO É SK FA R MÁ FA R RUJEME ČE PO É SK POD -18 % ŘE A VÝRO 169Kč 209,00* -19 % Hově Ho vězí dršťk rššťkky • chla hlazené hl zen ené • 1 kgg 11490 129,902 -11 % KKuuřeecí cí hra rano nolk no lkky 52HM_205x297_kor5 1-8.indd 4 MÁ E BC FA R MRAŽENÉ RUJEME ČE PO É SK POD • mraž mraž aažžžené eené n • 1 k 1 kg • v na nabíd bídce bíd dccee také tak aaké Ku eecí KKuř ecc poopco pcorn, rn, 1 kgg za 9 11 k zaa 9999,9 ,990 K 0 Kč Kč ŘE A VÝRO MRAŽENÉ 16.12.15 17:18