Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nový leták příští týden

Platnost od 2.1 .2016 do 6.1 .2016


Nový leták příští týden - strana 22     

Nový leták příští týden - strana 22

INZERCE protože Kaufland to jsou vždy kvalitní služby! Pro oblast Zbuzany, Košíře, Stodůlky, Řeporyje přijmeme: DISTRIBUTORY 9HGRXFtVPďQ\SRNODGHQODKĪGHNPOpĀQìFKYìURENĪ 3UDFRYQtNFHNRQWURO\FHQQDSURGHMQď 3URGDYDĀNDSRWUDYDQHSRWUDY]ERçt 3RNODGQt'RPRYQtWHFKQLNĀND %XGRYDQiSURGHMQD%UDQGìVQDG/DEHP Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • u pozice domovní technik/þka: technické vzdČlání s praxí a vyhlášku 50 • u vedoucích pozic zkušenost s vedením lidí a odpovídající praxi • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci, trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • nadstandardní pĜíplatky za práci v noci a další atraktivní benefit • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Angažovanost našich zaměstnanců garantuje náš společný úspěch. Kaufland je atraktivní společností v oblasti potravinářského obchodu. Poznejte nás jako dynamického a angažovaného zaměstnavatele. Důvěra, otevřenost a výkon utvářejí naše firemní prostředí. Nabízíme Vám zajímavé pracovní prostředí, osobní podporu a atraktivní šanci budovat kariéru. Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Ostatní zájemce ponecháme v databázi jako možné náhradníky. Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz Kaufland ČR v.o.s. Bělohorská 203 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz www.kaufland.cz/kariera www.kaufland.cz .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny, nebo nás mĤžete kontaktovat na adrese: Kaufland ýR v.o.s., BČlohorská 203, 169 00 Praha 6, email: personal@kaufland.cz. Nabízíme Vám možnost inzerovat 33% SLEVOU s Týdeník Kaufland do Vašich schránek VÝKUP AUT OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY Volejte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Akce platí na inzerci od 30. 12. 2015 – 24. 2. 2016 AAS 22 / – PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733     Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme Možnost i personální inzerce         ! "  ! " " "    # $ % & ! '(() *$ +   "  $ ,-./.0-/12  3.4 "! 5 !  %" !  ! % . 6&7 $    " 5          ! " #$$ %$ &'#$(  & za obsah inzerce ručí zadavatel 27