Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Povánoční výprodej v hypermarketu

Platnost od 4.1 .2016 do 12.1 .2016


Povánoční výprodej v hypermarketu - strana 2     

Povánoční výprodej v hypermarketu - strana 2

ŠETRNĚ CHLAZENÝ, ABY SI ZACHOVAL JEMNOU CHUŤ. Stojíme si za kvalitou svých ryb. Nebudete-li spokojeni, vrátíme vám peníze. Losos chlazený KKuuře uřřeeeccí cí zad adnníí čtv adní tvrt rtky ky RUJEME ČE PO FA R MÁ É SK SLEVA 35% -27 % E 9139,900 59 90 82,90) BC 89 • cchhlaaze zeená ná ná • 1 kg kg • cchla hla hla hlazen l zen zeen ené • 1 kg ené kg POD Vepřová krkovice bez kosti – vcelku ŘE A VÝRO KKuuře řeccíí hor ornníí steh tteehn hna • 66000 00 g • m mrrraažen žeennáá žžená • 1 kg kg = 49 49,80 49, 80 KKčč 80 2990 44,90) -33 % VVýro Vý ýrob robek ro bek z ml be mleettéh ého ého vveepř přov ovéh ého m maasa sa • 480 480 80 g • 1 kg kg = 933,6 ,6600 K  KKč VVeeppřřov o é řříízk ízk zky ky z kýýtyy 44 90 61,901 • cchla hhla hl llaaze zen ené • 1 kkgg en -27 % 104 90 129,002 -18 % MRAŽENÉ KKuuře řecí cí krk rky ky 14 90 20,90) • 5500 0000 g • mraž raž ra ažen ennéé ené • 1 kg kg = 229, 2999,80 80 KKčč -28 % MRAŽENÉ 44 90 69,90) 139 90 184,002 Kuře Ku řecí cí kří řídl řídl dla dla • 1 kg kg • chhla hlla l zen zenná ze -23 % 64 90 super cena RUJEME ČE PO FA R MÁ É SK MRAŽENÉ VLAJKA ANO - NE • chla h zen hl z né né • 1 kkgg E -35 % Vepř Ve Vepř přov řoovvvéé nu nudl dličky dlič iččky ky BC • mraž r žený en • 5000 g • 1 kgg = 89, 89,80 89 ,80 80 Kč Kč POD KKuuřřeecí cí stteeakk ŘE A VÝRO 100% garance kvality – záruka vrácení peněz. Akce trvá do odvolání. ání. Podrobná pravidla na www.albert.cz a v prodejnách Albert Albert. Ga Garance se vztahuje na potraviny, kosmetiku, drogerii, hygienu a hygienické papírové produkty, péči o zuby a krmivo pro zvířata zakoupené v prodejně Albert. Z garance na potraviny jsou vyloučeny alkoholické nápoje, tabákové výrobky a gastro provozy (restaurace/kavárny). AHOLD Czech Republic, a. s., si vyhrazuje právo změny podmínek akce či jejího ukončení bez náhrady, a to formou oznámení na www.albert.cz a na prodejnách. HM 01 205x297 V05 ZAKLAD 01-09.indd 2 21.12.15 13:45