Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Povánoční výprodej v hypermarketu

Platnost od 4.1 .2016 do 12.1 .2016


Povánoční výprodej v hypermarketu - strana 3     

Povánoční výprodej v hypermarketu - strana 3

• 10000 g Krušno Kr ušno uš nooho hors ho orsskkýý boc ochhnníkk ochn 18 90 23,90) • 500 000  0 g 0  • 1000 00  00  g = 11777,80 ,80 8800 KKčč 89 Kč Šumavs Šu mavvsskýý bookk ma • 1000 g E BC POD MÁ ŘE A VÝRO 1990 23,90) super cena -20 % É SK DDuše Du uššeená ná šun unka ka nej ejvvyyšššší jjaako kost sti FA R To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice RUJEME ČE PO -16 % 92 9 2 % vep epřo řov vé é kýýty ký ttyy podí po d l ma massa a 90 % Poliliččaan Po 1690 •• 1  100 00 g 21,901 Dušená šunka kulatá -22 % • 11000 g • st staannddaard rdní ní jak akosst AALLBE LBBEERT RT massoovváá seekkan ma kaná aná an ná • 500 00 g • 10 100 g = 44,7 ,778 78 Kč 11 90 super cena 2390 29,90) -20 % JJuunni nior or saalláám m Prem Pre Pr emium emiu ium iu • 10000 g 5 90 super cena HM 01 205x297 V05 ZAKLAD 01-09.indd 3 OOsst straavvvsk ská sk ká kl klob obás ása ása • 10000 g 9 9011,90. -16 % S ri St ript ipt ptýz týzzky ky • 100 0 g 790 9,90( -20 % 21.12.15 13:46