Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Tento týden v Intersportu

Platnost od 13.1 .2016 do 24.1 .2016


Tento týden v Intersportu - strana 2     

Tento týden v Intersportu - strana 2

-54% -50% ,to1099 s í m ,499 P án sk áp le tená čep i ceCe r c y ,449 Dám sk é l y ža ř sk é ruk a v i ceJu l ia M ik r o v l ákno ,f l ee c o v é m an že t y ,su ch ýz ipp r o n a s t a v en ík o l emz ápě s t í . [ 7 1 1 0 1 1 7 ] NEJCENA NEJCENA [ 7 0 2 3 3 8 2 ] ,to899 s í m L y ža ř sk épodk o lenk y T e ch W oo l P án sk é l y ža ř sk é ruk a v i ceZe r o x Zt e chn i ck év ln y ,d ík y ze s í l en ívob l a s t ichod id l a jez a j i š t ěn a l ep š ís t ab i l i t av l y ž a ř sk éobu v i . [ 7 2 6 0 1 9 9 ] -54% ,to499 s í m ,229 NEJCENA Soup r a v a funk čn íhop r ád la Memb r án aGORE TEX®z a j i š ťu je nep r omok a v o s t ,v ě t ruodo lno s t az á r o v eňp r od y šno s t ,z ap ín án í n asu ch ýz ip . [ 7 1 2 0 1 3 5 ] -46% ,to1499 s í m ,799 NEJCENA Be ze š v ét r ik oak a lho t y , op t im á ln íod v odv lhk o s t i , p ř i l éh a v ýs t ř ih . [ 7 4 8 0 0 0 3 / 7 4 7 0 0 1 0 ] !VÝPROD SALE ! J E D O R P !VÝ !SALE RODEJ P Ý V ! E L A !S J !VÝPRODE E L A S ! J E D O !VÝPR !SALE V odn ís P án sk á loupe VÝPRODEJ c Dám sk á l y ža ř sk ábunda 3000 mm -50% D ám sk á % ,799 NEJCENA %% c loupe ís odn V m m 0 0 0 2 P án sk á l y ža ř sk ábunda SnowS t a rN ige lG la c ie r V odn ís l oupe c20 0 0 mm , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 8 5 2 0 3 6 6 ] -40% ,to1599 s í m ,to2199 s í m ,1299 NEJCENA SnowT imeK i r a V oděodo ln á ,v ě t ruodo ln áap r od y šn á , funk c eAqu ab a seE l i t e3 . 3 ,v odn í s l oupe c30 0 0 mm ,z a t ep l en á , p r o t i sněho v ýp á s . [ 8 5 1 0 2 5 5 ] -48% ,to2699 s í m ,1399 NEJCENA -52% ,to4199 s í m ,1999 NEJCENA % % Dám sk ábunda Da y l igh tN ie ve V oděodo ln á ,v ě t ruodo ln áa p r od y šn ád ík yfunk c iAqu am a x E l i t e5 . 5 ,v y t ep l en á ,p ř e l epenéš v y , p r o t i sněho v ýp á s . [ 8 5 1 0 4 6 2 ] c loupe ís odn V 5000 mm % P án sk é l y ža ř sk ék a lho t yBa s i c Funk c eAqu am a xP r o3 . 3 ,v ě t ruodo lné , v od ěodo lnéap r od y šné ,z a t ep l ené , odn ím a t e lnéš l e ,t v a r o v an ák o l en a , podé ln ýz ip ,p r o t i sněho v ýp á s ,k apu c e . [ 8 2 7 0 5 0 6 ] ] -52% -35% ,899 ,to2099 s í m ,999 NEJCENA ,to1399 s í m c loupe ís odn V m m 0 300 NEJCENA Dám sk ék a lho t y SnowS t a rNe l l V ě t ru -av oděodo lné ,v odn ís l oupe c 20 0 0 mm ,t v a r o v an ák o l en a , p r o s t i sněho v ýp á s ,p á sek . [ 8 1 1 0 3 4 8 ] c loupe ís odn V 2000 mm