Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Tento týden v Intersportu

Platnost od 13.1 .2016 do 24.1 .2016


Tento týden v Intersportu - strana 6     

Tento týden v Intersportu - strana 6

-42% Bě žk yA c t i ve8G2/Sa f ineA c t i ve8G2sv á zán ímSNSP r o f i lAu toma t i c P odpo r as t oup án íG 2a j ád r oDen so l i t eumo žňu j íběhn a l y ž í chbe zv e lk én ám ah y . K r o jen í :5 2 4 7 4 9 mm P án sk ý mode l :dé lk y :1 7 7 2 0 5cm [ 0 1 7 0 0 5 0 ] D ám sk ý mode l :dé lk y :1 7 0 1 9 1cm [ 0 1 7 0 3 5 4 ] ,to3499 s í m ,1999 D ám sk é NEJCENA P án sk é % % Bo t ynabě žk yU l t r aP r oMenSNS /Sa f ineSon i cP r oLad ySNS P r o f i lSNS ,r obu s tn íanep r omok a v ý s v r chn ím a t e r i á l ,p ř ek r y t éšně r o v án í ch r án íp ř edv lhk o s t í . [ 3 1 2 0 3 1 7 / 3 1 2 0 3 0 6 ] D ám sk á ,to1799 s í m ,1299 P án sk á NEJCENA % Hok e jo véb ru s leSup r emeP r oS r K o že š ino v ý l íme cz a j i š ťu je pohod l íach r án íp ř edch l adem . [ 3 3 0 1 0 0 5 ] -50% % An a t om i ck yt v a r o v an ýf i l c o v ý j a z yk ,vn i t řn í pod š í vk az m ik r o v l ákn a ,v e lm ik v a l i tn ího l t e r y TUUKL igh t speedP r oane r e zno žep r o op t im á ln íp ř eno ss í l yn a l ed . [ 3 3 5 0 0 3 1 / 3 3 5 0 0 9 2 ] Dám sk éb ru s leCam i l la -44% ,to1999 s í m ,999 % ,to2499 s í m ,1399 NEJCENA NEJCENA Dě t sk éb ru s leF la shBo y/G i r l s N a s t a v i t e ln áv e l ik o s t ,Th in su l a t evn i t řn í bo t aab so rbu jen á r a z yaud r žu jenoh yv t ep l e ,o c e l o v éno že . v e l .2 9 3 2 ,3 3 3 6 ,3 7 4 0 [ 3 3 7 3 0 5 4 / 3 3 7 3 0 5 3 ] % % Dě t sk éb ru s le Ma r lee I ceBo y/G i r l N a s t a v i t e lnév e l ik o s t i . v e l .2 9 3 4 ,3 2 3 7 ,3 5 4 0 [ 3 3 7 3 0 5 5 / 3 3 7 3 0 5 6 ] V y z tu žen ásk l o l am in á t em , l ehk ýape vn ýsh a f td ík y t e chno l og i iVACUUMTECH . F l e x :8 0 Z ahnu t í :1 9 Dé lk y :1 5 5cm [ 0 6 4 0 6 0 9 ] -35% p rodě t i p rodě t i Hok e jk aFX2Compo s i te ,to1399 s í m ,899 NEJCENA -50% % ,to1999 s í m ,999 NEJCENA -31% ,to2199 s í m ,1499 NEJCENA