Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Tento týden

Platnost od 14.1 .2016 do 20.1 .2016


Tento týden - strana 19     

Tento týden - strana 19

PEL - MEL Kam za ptáky v zimě? STŘÍPKY Z PŘÍRODY Z ima je obdobím, které má v přírodě jakési zdání spánku. Řada živočichů je opravdu v zimě těžko pozorovatelná, v  ptačí říši tomu tak ale vůbec není. Pro ty, kteří chtějí pozorovat zimující druhy ptáků, se naskýtá mnoho možností. A  nemusí jít jen o  práci pro ornitology a profesionály v tomto oboru. Na  své si přijde každý, kdo má radost ze zachycení života a  jeho krás v  podání této zajímavé a  pohyblivé skupiny živočichů. Ptáky na  našem území je možné vidět kdekoliv, od lesních porostů přes pole, hladiny vod i parky a plochy na sídlištích měst. Výrazně ovlivňuje možnosti pozorování ptáků také zimní počasí. V  posledních letech připomíná zejména v  nížinách spíše jaro a  umožňuje pohybovat se v  terénu prakticky kdekoliv a  zaznamenat rozptýleně ty druhy, které u  nás zimují. S  příchodem silnější zimy se pak ptáci více koncentrují na místa, kde se dají pozorovat ve  vyšších počtech jedinců i druhů. Co se tedy dá v zimě z ptačího světa vidět? Osobně doporučuji podívat se pozorně v okolí domu, kde bydlíte. V  zimě ztrácejí ptáci teritoriální chování známé z  hnízdního období, koncentrují se do  hejn, a  je tedy možné pozorovat naše zimující běžné druhy, jako jsou hrdličky zahradní, strakapoudi velcí, žluny zelené, kosi černí, pěnkavy, zvonci, stehlíci, čížci apod. V  parcích měst se občas objeví severští hosté – hýli obecní, drozdi brávníci, nepravidelně taky třeba nápadní brkoslavi, přilétající invazně v hejnech často ve  stovkách jedinců. Samozřejmě, že řada těchto druhů ráda navštíví krmítko nebo přijme nabídnuté ovoce a  podobné pochutiny. Občas je možné zahlédnout siluetu lovícího krahujce, který využívá městské zástavby k  lovu drobných ptáků. Zajímavé jeviště pro ptačí divadlo nabízejí také rozsáhlá pole. Tady život neustává ani v  zimě a  je možné pozorovat například dravé ptáky, často ve  vyšších koncentracích. Shromažďují se zde hlavně káně lesní, severské káně rousné a  poštolky obecné, které čekají na  hraboše, svou hlavní kořist. Na  polích se v  místech, kde je trocha vhodné potravy, zdržují také volavky popelavé, které přesídlily z  rybníků a  řek, aby tu číhaly na  hraboše. K  vidění jsou zde také zimující hejna severských havranů polních, kavek obecných a vran, která v  létě v  takových po- čtech neuvidíte. Vzácností už jsou dnes koroptve a  mnohde také bažanti obecní, dříve běžní v  polních oblastech. Nejatraktivnějším místem pro pozorování zimujících druhů ptáků jsou hladiny řek a  nezamrzlé vodní plochy. Tady se na  relativně malé ploše shromažďují velké počty vodních druhů ptáků, kteří mnohdy nejsou vůbec plaší a  čekají na  krmení od lidí. ČSO/Jiří Šírek Foto: Jiří Šírek inzerce Týdeník Kaufland do Vašich schránek Nabízíme Vám možnost inzerovat 33% SLEVOU s Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme Možnost i personální inzerce Volejte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Akce platí na inzerci od 30. 12. 2015 – 24. 2. 2016 Darovat radost... ... může být tak jednoduché! Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen AAS 19 / – Dárko pouká vá Dárkovázka poukázka 500 K č 200 Kč za obsah inzerce ručí zadavatel 97