Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Tento týden

Platnost od 14.1 .2016 do 20.1 .2016


Tento týden - strana 20     

Tento týden - strana 20

INZERCE              ! "  ! " " "    # $ % & ! '(() *$ +   "  $ ,-./.0-/12  3.4 "! 5 !  %" !  ! % . 6&7 $    " 5          ! " #$$ %$ &'#$(  & Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! +OHGiPH%ULJiGQtN\FHQDQRĀQtLQYHQWXUX 3URREODVW3URYR] 3UDçVNpSURGHMQ\ 7HUPtQ Praha - ModĜany, StodĤlky, Kobylisy, Podbaba, Michle: • 23. a 24.1.2016 (od 20:00 do 6:00 hod.) Praha - Palmovka, Jarov, Vypich: • 6. a 7.2.2016 (od 20:00 do 6:00 hod.) 3RçDGXMHPH • plnoletost • platný zdravotní prĤkaz • þasová flexibilita • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • zázemí prosperující mezinárodní spoleþnosti • práci v dynamickém kolektivu • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení protože Kaufland to jsou vždy kvalitní služby! Pro oblast Zbuzany, Košíře, Stodůlky, Řeporyje přijmeme: DISTRIBUTORY .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na adrese: Kaufland ýR v.o.s., BČlohorská 203, 169 00 Praha 6, email: personal@kaufland.cz. pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Angažovanost našich zaměstnanců garantuje náš společný úspěch. Kaufland je atraktivní společností v oblasti potravinářského obchodu. Poznejte nás jako dynamického a angažovaného zaměstnavatele. Důvěra, otevřenost a výkon utvářejí naše firemní prostředí. Nabízíme Vám zajímavé pracovní prostředí, osobní podporu a atraktivní šanci budovat kariéru. Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Ostatní zájemce ponecháme v databázi jako možné náhradníky. Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz Kaufland ČR v.o.s. Bělohorská 203 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz www.kaufland.cz/kariera VÝKUP AUT  OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ  ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE          ! !" #$ % & '( %#) * * Týdeník Kaufland do Vašich schránek AAS 20 / – PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 ÅÆÍÆÉÆ&Å2—Ÿ¹2»Â¸ ìêÜä Ǒádâؗê—Ùæå ÚÜåo˜ ã[ ç ñؗÛæÙéf—ê Volejte ZDARMA 800 701 ©©© za obsah inzerce ručí zadavatel 98