Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 17.2 .2016 do 23.2 .2016


Supermarket - strana 5     

Supermarket - strana 5

-28 % MÁ ŘE A VÝRO 2490 29,90) -16 % RUJEME ČE PO Sýr Ei Sý Eida ida dam 4455% E POD POD E POD E -20 % • 110 g • 100 g = 22,64 Kč -20 % É SK 38,90) Niva výseč 19 90 24,90) FA R 2790 RUJEME ČE PO MÁ ŘE A VÝRO • 150 g • 100 g = 13,27 Kč • vybrané druhy É SK • 100 g • vybrané y druhy 49,90) FA R FA R 3990 É SK É SK FA R Leerdammer plátky -30 % RUJEME ČE PO MÁ ŘE A VÝRO 26 90 38,90) Cottage E -10 % RUJEME ČE PO MÁ • 125 g • 100 g = 21,52 Kč BC -27 % Král Sýrů krémový BC 17 9019,901 • 100 g BC 18 90 25,90) POD • tučný • 250 g • 100 g = 7,56 Kč 7,56 Kč Lučina BC Jaroměřický tvaroh ŘE A VÝRO 990 • cce cen eenna zzaa 100 11000 00 g • ppou poou ouze ze super cena v pprod v  v p rod ro odejnách eejn ej jjnnách áácch ch ss o s   oobs bbsl sluuho uhhhoovvan vaan aným ným ým úse úússe sekem kkeeem m Mléčné housky RUJEME ČE PO Kosttka Ko Kost ka s pud udin inke kem • 90 g • 100 10000 g = 8,78 10 ,778 78 Kč Kč • po poouuzzee pro pou pprrroo pr prod oode ddeejny dej jjnny ny s v ss   vvlas laassstní la tní tn tní ní ddooppék péék ékárn áárrrnnou ou E ŘE A VÝRO Bulka z kamenné pece 7 909,90( • 63 63 g • 10 100 g = 44,,6600 Kč • ppoouuzze pprro pr prooddej ejny ny s vvllas s  astn tní ddooppééká kárrnnou ou • ssee slluunneeččnniiccí cí i cere cereeáállnníí ce -20 % VVááza zaný ný koolláč áč BC FA R MÁ É SK POD • baleené • 350 g • 100 g = 11,440 Kč • různné druhy 2 90 5,90( SLEVA 50% 690 • 6600 g • 100 100 10 00 g = = 1  111,5 1,,5500 K  KKč • rů růz ůůzzné né ddr dru rruhy hy • pou poouuuze po ze pro ze pro pr roddej deej ejny ny s vla las aasstní stní tnníí tn dooppééká do dop ékká kárno nou no nou 9,90( -30 % PPEČIVO, PEČ EČIV EČIVO VO, O,, MLÉK M MLÉKÁRENSKÉ LÉKÁ LÉKÁR KÁRE ÁREN RENS ENSK NSKÉ SKÉ KÉ VÝROBKY VÝR VÝ V ÝRO ROB OBK BKY KYY 07 SM 170x280 V06 ZAKLAD 01-06.indd 5 11.02.16 16:38