Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 17.2 .2016 do 23.2 .2016


Supermarket - strana 6     

Supermarket - strana 6

3 90 6,90( SLEVA 43% Orriioon čokoolá l da • 90– –100 1 g • 100 00 g oodd 19 00 19,900 Kčč • vybraan ané ddruhy 19 90 30,90) Tatranky • 333 g • 10 1 0 g = 11 11,882 KKčč • vyybr b an anéé dr druh uhy hy -35 % Akc Akc Ak kce plat lat attí od 17. 7. 2. 2. doo 11.. 33.. 201 220016. 00116. 9990 149,902 -33% Margot • 100 g 1090 Dortík 16,901 -35% • 60 g • 100 g = 9,84 Kč • vybrané druhyy 590 7,90( -25% Zlaté oplatky • 146 g • 100 g = 10,90 Kč • vybrané druhy 1590 19,901 -20% Božk žkooovv Orriigi igi giná nál ál • 37,5 377 5 % • 0,5 05l • 1 l = 199 199 99 800 Kč 99, Kč • v naabbbíídce ídce dce ta dc takéé Bož také ožko ož kov ovv Spppeeciál 3333 %, Spic SSpe Spic piced pi iced ed 30 30 %, %, Kááávvov ový vý 33 vý 33 % a Maand annddlov lloový ový ov 300 %, %, 0,5 0,5 l zaa 99,90 90 KKčč 90 Akce plla Ak lat aattí oodd 17. 7. 2. 2. do d 1.. 3. 20 20016. 201 16. 6. Opla Op laatky Ko Kolooná náda da • 92– 92–1 2–14 140 g • vy vybbrra ran aané drru ruh uuhhy • 11000 g od od 14, 14,222 Kč Kč 19 90 24,90) Figaro čokopiškoty • 147 g • 100 g = 13,54 Kč • vybrané druhy -20 % 1990 1290 26,90) 15,901 -26% -18% JOJO bonbony • 80 g • 100 g = 16,13 Kč • vybrané druhy VYROBENO V ČR Akc k e plat latí od 10. 0 2. do do 23. 3. 2. 20116. 66.. 99 90 144,902 -31% Belgické pralinky • 500 g • 100 g = 19,98 Kč 99 90 163,002 -38% Nestlé dětské cereálie • 225 g • 100 g = 17,74 Kč • vybrané y druhyy 3990 49,90) -20 % Jupí sir irup rup •3l • 1 l = 33,30 Kč • vybbranné dru r hy Akkkcce plat lattí oodd 10 100.. 2. do do 23 23. 3 2. 2016. 6 SSLADKOSTI, SLAD LAADK ADKO DKOS KOST OSTI STI,I, TRVANLIVÉ TRV TR TRVA VAN ANL NLIV LIVÉ VÉÉ POTRAVINY POTRA POTR OTRAV RAVI AVIN VINY NYY 07 SM 170x280 V06 ZAKLAD 01-06.indd 6 11.02.16 16:39