Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Noviny Kaufland

Platnost od 18.2 .2016 do 24.2 .2016


Noviny Kaufland - strana 27     

Noviny Kaufland - strana 27

INZERCE 3URGDYDĀNDSRWUDYLQODKĪGHN %ULJiGQtN\FHQDSRNODGQ\ODKĪGN\ 3UDçVNpSURGHMQ\3UDKD²0LFKOH6WRGĪON\3DOPRYND Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • plnoletost • aktivní pĜístup k práci, þasovou flexibilitu • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • nadstandardní pĜíplatky za práci v noci a další atraktivní benefity • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt • pro brigádníky: odpovídající odmČnu a dĤkladné zaškolení Volejte náš dispeÏink 14 0 14 .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na adrese: Kaufland ýR v.o.s., BČlohorská 203, 169 00 Praha 6, email: personal@kaufland.cz. BEZ BOURÁNÍ - umakartová jádra - výmìna van - vložkování van TAXI SE SLEVOU 40% VÝKUP AUT Půjčit si u nás je hračka RENOVACE Tel. 603 318 169 www.upravujeme.cz OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM Peníze v hotovosti hned SāLSRGSLVXVPORXY\ 844 333 333 www.provident.cz Free spot INTERNET V KAŽDÉM VOZE O slevu požádejte pěi objednání Platí pro jízdy po Praze NEJLEVNÜJŠÍ Z AAA TAXI 775 538 733   AAA_80x80_leden_2016.indd 1             ÇUÁ&¸—Ê—¹ÆÅÌÊ¼Ä 27.01.16 14:34 [ê—ñØ ÆÛägåoäܗí åo˜ ÛæÙéf—êçã[ÚÜ Volejte ZDARMA 800 701 ©©© Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Nezapomeňte na dárek! 18. 2. Gizela 21. 2. Eleonora 19. 2. Patrik 22. 2. Petr 20. 2. Oldřich 23. 2. Svatopluk AAS 27 / – 24. 2. Matyáš Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. za obsah inzerce ručí zadavatel 126