Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční nabídka - supermarket

Platnost od 24.2 .2016 do 1.3 .2016


Akční nabídka - supermarket - strana 12     

Akční nabídka - supermarket - strana 12

Lile Li lek lek Rajčata keříková 29 • 1 kg kg 90 39 90 49,90) • 1 kg -20% 49,90) SLEVA 40% 9 9016,901 -41% Jabl Ja bllka ka Reedd ka Iddared Idar arred ed sklá sk láda daná ná Hroz Hr oznyy růůžžov ovvéé • 1 kg 59 90 79,90) • 1 kkgg 19 90 29,90) PPóór • 1 ks -33% 1190 14,901 -25% -20% Kysa Ky sané sané né zeellí bbíílé lé • 500 50000 g 50 • 100 1000 g = 2,38 38 Kč 38 Kč • v nabí aabbí bbídce ídce ccee ta takkéé zel zel ze e í kyys ysa ssaané né ččer čeerven veenné ve 500 500 00 g za za 14 114, 44,9900 KKčč Citr Ci tron ony vo voln lné n • 1 kg kg 3990 49,90) -20% Cit C ittro ro ron ron, on n, kr rá rál áll ci á cittr tru ru r usů ssů, ů,, ů jje e v naší naší ší kuchy ší kuchy ku ch hyyni h ni n ep ne nep post sttra rad ad a da atte ate eln ln lný nýý. 3990 49,90) -20% Ex Ex xc el ele e le en ntttn ntn ní od dr drů rů ůda da Nad N Na ad a dor orc o rco rc ott ttt – ssla ad dk dká ká k á a lehc hc e lo hc hce ou oup u up pa ate a at ttelná ná á. Pom P Po om me mera er era ra r anče nč n če č e Sa Sal Sa allust ust ust stia ia an na – e ex xttra tr ra ssla sl lladké dk ké a šťa ššťťa šťavna ťavn vna v na n atté é pom pom m era era er ran nče nč č če ev vh hod odn o dn é dn k výr ýýro rob ro bě ě džu džžu d žusu su su. u.. Mine Mi Min neol ola ola • 1 kg PPoom meer era rannčče na džžuus na us • 11,5 1,,,55 kg kg • 1 kg = 26 26,60 ,,66600 KKčč 2990 39,90) -25% Kř Kří K řížžen ří že en ec en ec man man ma and dar da ar a riink in nk ky a gra ap a pef efrui efr fruit fr uitu. ittu. u. Po m ma an a ndar da d ar a rinc nc n ce zdě zd zdě dědi dil d iillla a nas n na asslád a slá llád ád á dlou lou lo o ch chu chuť uťť a po gra rapefr rap ap a pef efr efr frui uit uit itu šťťa ššťa ť v vn vna na n attos to osst. os tt.. Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 24. 2. 2016 do 1. 3. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. Nabídka úsekových položek neplatí pro prodejny bez obsluhovaného úseku. Cenová nabídka neplatí v hypermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 8/16 SM 08 170x280 V06 ZAKLAD 09-12.indd 12 18.02.16 12:24