Aktuálníletáky.cz   

Tesco leták - aktuální leták na tento týden + příští týden : Jarní inspirace

Platnost od 2.3 .2016 do 15.3 .2016


Jarní inspirace - strana 6     

Jarní inspirace - strana 6

SAZENICE A SEMENA NÁŠ TIP I v případě, že máte svůj vlastní kompost, nevyhýbejte se umělým hnojivům. Poskytnou vám výbornou službu v době, kdy potřebujete svým rostlinám rychle dodat potřebnou výživu. Například při květu nebo tvorbě plodů. ZAHR ÁDKU NESTAČÍ JEN ZALÉVAT, JE TŘEBA JI PR AVIDELNĚ I HNOJIT ný Každý zkušený pěstitel ví, že pro zdár výeba potř růst úrody na zahrádce je huje pěstky pravidelně hnojit. To se vzta nejen na zahradu samotnou, ale i na lidé květiny a drobnou zeleninu, které si h. pěstují na svých balkónec POJĎME SI NĚK TER Á UMĚLÁ HNOJIVA PŘEDSTAVIT ždý Umělých hnojiv je vícero druhů a ka m. tliná a ros inám plod se hodí k jiným o Než tedy některé dáte do nákupníh é a tak d vozíku, dobře si přečtěte návo složení. Nejznámějšími umělými hnojivy jsou hnojiva granulovaná. Obsahují záík, kladní živiny jako dusík, draslík, hořč Od pradávna lidé hnojili své zahrady í, ji vápník, železo a fosfor a pak ještě dalš a pole organickými hnojivy. Nejčastě ní které se liší podle konkrétního urče používali vlastní kompost, ale i kobylinmá ek slož é ze ban á daného hnojiva. Každ ce, slepičí či králičí trus nebo shra e můž stor, a pro nost mož svou nezastupitelnou úlohu: vápník má listí. Kdo ho napomáhá správné tvorbě kořenové si svůj vlastní kompost založit v nějay . systému, železo udržuje trávu a list kém zapadlejším koutě své zahrádky r fosfo i, né, zele zem keřů a stromů krásně Kompost se dá umístit přímo na íme vrstv pak Zde obě. nád podporuje růst květů a plodů atd. jaké nebo v ně za Granulovaná hnojiva nepoužívejte posekanou trávu, shrabané listí, vytru šeno vysu vým na Tako d. nebo ce  apo přímého slun haný plevel, zbytky jídla ujte zem. Mohla by rostliny popálit. Aplik kompostem pak můžete bez obav hlá. navl á je ideálně po dešti, když je zem hnojit své záhony. Hnojit se však nem po než dříve ne ě odn Dalším typem umělých hnojiv jsou moc často, rozh tyčinky. Ty se nejlépe hodí pro balkóno čtrnácti dnech. je žití pou h Jejic vé a pokojové rostliny. velmi jednoduché, vsunete je do vlhUMĚLÁ HNOJIVA NEJEN ě PRO BALKÓNOVÉ TRUHLÍK Y kého substrátu a ony začnou postupn V dnešní době je možnost využít uvolňovat živiny. vyrá vě yslo prům k hnojení i umělá, Ještě existují kapalná hnojiva, jejichž tští měs ně hlav běná hnojiva. Ocení je použití je rovněž jednoduché. Vyberte žit zalo pěstitelé, kteří nemají možnost si to, které je vhodné pro vaše rostliny, ou nejs eka zdal ale , post kom si vlastní a používejte přesně podle návodu. íra určena jenom jim. Pozor si dejte na předávkování, přem odobit tohoto hnojiva by mohla způs ORGANICKÉ HNOJENÍ ZAJISTÍ KVALITNÍ KOMPOST umírání a žloutnutí listů. 1A_GARDEN_I_CR.indd 6 19.02.16 13:54