Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Týdenní nabídka supermarketu

Platnost od 2.3 .2016 do 8.3 .2016


Týdenní nabídka supermarketu - strana 10     

Týdenní nabídka supermarketu - strana 10

44 79 90 109,902 90 -27 % Znovín Znojmo 61,901 • ročníkoová vína • 0,75 l • 1 l = 106,54 Kč • vybranéé druhy SLEVA 27% 8990 Vinařství Barborka 145,902 •1l • vyybr b an ané ddrruhy uhhy -38 % Elegancce • Franciee • 0,75 l • 1 l = 119,87 Kč • vybrané druhy 329Kč 189 Kč 11990 479,00* 279,00* 186,002 -35 % -31 % -32 % Jamesson Vodka 422 Becherovkaa • 40% • 0,7 l • 1 l = 470 Kč • 42% • 0,5 l • 1 l = 239,80 Kč • 38% • 0,7 l • 1 l = 270 Kč VYROBENO V ČR Tyčinky VÍNO MĚSÍCE Mona´s 5490 Červen ČČer venéé polo ve oll sla sladké kkéé ví vínnoo Vyznač Vyz naačuuje nač ujj se se ru rubí bííínnovo ovo voou bbarv arvou, arv vou ou,, ovocn ou, ovvocn ocnou oc oouu vůn vů í a jjeemn emnnou o nas naslád na lád áddllos ostí. os tí tí. VVýb Vý ý orn rně se hhodí odí od d k tma tm m vým vým mm maasům, sům ům, deze zertů rttům rtů nebo ne neb ebo sýrů sýrů ý ům. m. 18 ˚CC 84,90) -35 % 8 9013,501 -34 % Mona´s Mona´s • • • • • 90 g • 100 g = 9,89 Kč • vybrané druhy B léé pooloosla Bíl sladké ddké ké vííno no V nač Vyz a ujee se zlzlat a avvou at voouu barvo baarvo rvvou, u je u, jem emnnos emnos nooosstít a buke uketní ketní tn nnas aaslád lád áádlos lostí. títí. tí. V orně Výb orn rně se se hodíí k bí bílí ým mas masům, ma ům ům, ům m,, ddeezer zeertům tům ům a mouč mouččník n kům. ů ům 12 ˚C 12 B hhar Bu Bul haarsko sk čeeerven čer veené a bí bílé íléé 0,775 l 0,7 1 l = 73, 73,20 3, 3 2200 Kč Kč Vyobra Vyo brazzen brazen bra enné ročn ooččníky čnííky kyy jssou pou po zee ilustr ilusstr ilu trat tra aatitit vvní nní. Platnos laa nos lat ost nnabí abí ab bídky ddkkky od od 22.. 3. 3. do d 29 2 . 3. 2016 v su suuppperm erm ermark mark rkete kete etech ch Alb Albert ert.. ert VYROBENO V ČR NNÁPOJE, NÁP ÁÁPO POJE OJE, E,, SLANÉ SLA SL SLAN ANÉ NÉÉ SM 09 170x280 V08 ZAKLAD 07-12.indd 10 25.02.16 18:03