Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Týdenní nabídka supermarketu

Platnost od 2.3 .2016 do 8.3 .2016


Týdenní nabídka supermarketu - strana 2     

Týdenní nabídka supermarketu - strana 2

Vodň Vo dňaannsskká kkaachhna na Vepřová plec bez kosti – vcelku 74 • ch chllaaze zená ná • 1 kg kg • 1 kgg • chhla laazen zzeeenná 90 8490 114,902 -26 % 119,902 RUJEME ČE PO E BC FA R MÁ É SK POD SLEVA 37% ŘE A VÝRO VVýýro ýrobe robek ro bek z ml be mleettééhho hhoovvěězzííhhoo mas asa • 3360 6600 g • 1 kg kg = 152 1552 52,50 50 KKčč 50 5490 69,90) -21 % 2490 Pang Pa ngas as Filet ililet eety ty ty 52,90) • 240 40 g • 100 00 g = 1100,,38 ,338 38 Kč Kč • uve vved eeddená ená en ená ná gr graam amá mááž m jee za za ččis čiis istou toouu to hm hhmo motno mo ttnno nosstt m maas mas asa -52 % RETR RE TRO Poc ochhooout uttkkový ut kový ko vý salát aláátt al • cen eena na zaa 10 na 100 g E BC ŘE A VÝRO 9,90( -40 % 15,501 -23 % RUJEME ČE PO E BC FA R MÁ 1190 MÁ 590 É SK POD • cena cena enaa zzaa 10 100 g FA R Pomazá Po maazá m zánnkka česn če snek ekovoovoo-ov -sýýrrovvá -s RUJEME ČE PO É SK POD MRAŽENÉ ŘE A VÝRO 124 90 NAŠE ČESKÁ KVALITA super cena Vepřová pečeně s kostí – plátky • chlazená • 1 kg • U Řeznického Mistra • v ochranné atmosféře • do vyprodání zásob SM 09 170x280 V08 ZAKLAD 01-06.indd 2 Vepřová pečeně s kostí – plátky • maso pochází ze zvířat odchovaných na českých farmách • vyrobeno z čerstvé suroviny, bez alergenů, bez přidané vody a aditiv • pod stálou kontrolou státní veterinární správy nární sp právy • podporujeme české zemědělství a zpracovatelský průmysl • klademe důraz na dodržování welfare u hospodářských zvířat • 100% garance kvality, záruka vrácení á ení peněz (podrobné informace naleznete na našich webových stránkách) 25.02.16 19:01