Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Týdenní nabídka supermarketu

Platnost od 2.3 .2016 do 8.3 .2016


Týdenní nabídka supermarketu - strana 6     

Týdenní nabídka supermarketu - strana 6

Bageta malá světlá 2 • 50 50 g • 100 00 g = 5,880 KKčč • ppoouuzze pprro pprrod odej ejny ny s vvlllas astn aas sstn tní ddoopé tn pééká kkárn ká árn rnou rno ou SLEVA 34% Rohhlllík Ro ík cís ík ísaařřsk ský 24 90 27,90) Akc Ak kce kkc ce plat platí atíí od 2. 33.. do do 15. 5. 3. 3. 20 20116. 2016. 6. 2990 • 85 85 g • pou oouz uuzze prroo ppro prrroodej ddeeejjny ny s vlas llaaasstn tní tní ní ddoopék oppé pék ékáár ék árn rnou rn ou • 10000 g = 5, 5,77 77 Kč Kč 490 6,90( -28 % -10 % 47,90) ŘE A VÝRO Závi vvin in m maaako kový ko vý -37 % RUJEME ČE PO -33 % MÁ E 49 90 74,90) FA R • 250 5 ml • 10 100 ml = 19,996 Kč • vybrané ybran aané nnéé drruh uhy RUJEME ČE PO BC Nive Ni vea ve e sp sprc rchoový rc vý gel el ŘE A VÝRO É SK POD Ak e plat Akc atíí od 2. at E FA R MÁ É SK POD • baale allený lený le ný • 40000 g • 10000 g = 6, 6,23 23 Kč BC • 30–4 30–4 0–400 g • 100 g odd 744,7 ,,775 Kč vybran vyb vybr rané rran anné druh d uuhy dru uhhy E FA R MÁ -23 % Pickwickk čajj ča RUJEME ČE PO BC 9 9012,901 É SK • 1000 g • vyb ybr yb brané annnéé dr druhy 4,40( POD Z aatté Zl té Poloomá m čené néé 90 ŘE A VÝRO Duetky • s náplní • různé druhy • balené • 220 g • 100 g = 7,69 Kč 1690 22,90) -26 % Trancetto cacao • 280 g • balené • 100 g = 12,47 Kč 3490 56,90) -38 % Akc k e platí at od 24. 22.. ddoo 8. 8. 3. 20016. 6 GGiian ana tuňáko kový výý saláát sa • 185 g • 100 g = 177,25 Kčč • vybrané dr d uhy 3190 48,90) -34 % Akc k e plattí oodd 24 24. 4. 2. do do 8. 3. 3. 201 200166. PEČIVO PEČIVO IVVO O SM 09 170x280 ZAKLAD V06 01-06.indd 6 25.02.16 21:10