Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Týdenní nabídka supermarketu

Platnost od 2.3 .2016 do 8.3 .2016


Týdenní nabídka supermarketu - strana 7     

Týdenní nabídka supermarketu - strana 7

MILUJEME JARO, MILUJEME PEČENÍ. 9 9013,501 19 90 26,90) -26 % Orio Or i n Ka ion Kaka kaoo • 1100 00 g 00 -26 % PPud Pu udi dingg prreemi mium m Dr.. Oeetk Dr tker er er Zddob obeenní ppoosy osy syppoové vé Dr.. OOeetk Dr tker er • 40–5 40–5 – 2g • 100 10000 g od 19,004 Kč • vyybr ybbr brané anéé dr druhy uhhy • 80 g • 10000 g = 24 24,88 ,88 8 Kč K • vyybr brraané né dr né druhy uh 27 90 37,90) -26 % KKaaand n ovvan nd a é ov o oc oce mi oce mx 22 90 29,90) • 100 00 g Z ob Zd obic i í tuubi b čk čkyy Dr.. Oe Dr Oetk tker ker er 45 90 64,90) • 76 76 g • 100 00 g = 6600,40 400 Kč • bbare arrevnéé ar are -29 % 1490 19,901 -25 % -23 % 2790 41,901 -33 % PPoovi vidl dlaa dl ššvves estkov tkkov ová ová Pišk Pi škootty • 2400 g • 100 00 g = 99,,55 55 KKčč KKeerraam miick cká fo form rma – be berá ráne rá áne nek • rrozm ozměr: oz ozm ě 300 × 19 ěr 19 5 × 13 cm 19, • v na nabíd bíd íddcee takké vveli elikon eli ko očn kon očníí zají zají ajíček j ček za 19 za 199 9 Kč 99 Kč 299 BASIC mouka Kč • 1 kg kg • vy vybr ybrran ané né druh druh dr uhy uhy 339,00* -11 % • 4400 g • 100 100 00 g = 66,,355 KKčč 6 90 8,90( SLEVA 22% Foorm ma be berá ráne áne nek • plechov leecchov lec hhoovvá fform hová orm orma orm rma s ne neppři přřiřillna navým na vvýým ým po povrchem povrc vrc vr vrc rchem em em • rozm ozměr: ěr 29 ěr: 29,3 ,33 × 119,2 9 2 × 7,6 9,2 7 6 cm cm • v na nabíd bídce bíd ce tak akéé siliikonnová fo f rma ma zaa 199 199 Kč 99 90 169,002 -40 % MAX. VYROBENO V ČR SM 09 170x280 V08 ZAKLAD 07-12.indd 7 1 11KS/druh /1 DEN 25.02.16 18:02