Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Týdenní nabídka hypermarketu

Platnost od 2.3 .2016 do 8.3 .2016


Týdenní nabídka hypermarketu - strana 16     

Týdenní nabídka hypermarketu - strana 16

44 1990 90 29,90) -33 % 69,90 Schweppes, Mattoni Schorlee • 1,5 l • 1 l = 13,27 Kč • vybrané druhy SLEVA 35% YO sirup 1190 • 0, 0,7 l • 1 l = 64 64,15 ,,115 Kč K • vvyybr ybran bran br anéé ddrruh u y 17,901 -33 % Kubík W Waterrr • 0,5 l • 1 l = 223,80 Kč • vybrané druhy 9 9012,901 -23 % 24 90 34,90) 249 SLEVA 25 % na vybrané druhy Prosecco Kč Pros Pr osec ecco c -28 % 299,00* -16 % • 0,75 l Rajec příroodní Fruttimo AApper erol ol • pramenitá voda • 1,5 l • 1 l = 6,60 Kč • vybrané druhy •1l • vybrané druhy • Ittál táál áliee • 111% % • 0,77 l • 1 l = 35 355 55 72 55,7 72 Kč Kč VYROBENO V ČR Canti – Itálie Chardonnay El gantní Ele gantní gan tní, l , lehk , l hhkké, é har armo armon mon o ick cké ital ck ital ta ské sskké ví o ččers vín er tvé ers tv saam met etové chhuti tit a vůn vůn ůně. ě ě. Vhh dné Vho dné podáv podáv po áávvat a kkee svě vvětlý tlým m m masů masů asům, m m, ryb ry yybbám, ám m zelen zeelen enino iino novým sa no s llát áttům átům m aa ttěěst stovi ovinám ov nám ám m. 100–122 °C 10– °C Itá ttááliee 49 90 99,90) Merlot Výborn Výb ý orn ornné ital alské lsskéé ví víno no vyn vyniká iiká k rrub u íno novou no vou ba b rvou, rvoou, u, vůn vů í po ma po  po maal aliná iná in nnáách c a borů ch boor orů růůvká ůvkách vká kááchh a ovoc v cnou ouu za zaoba obaalenou len enoouu chu chhutítí.í Skvvěle ělee se se hooddíí k ččerv rvven ený ným masům mas ům, m tě těsto stoovvin innáám m a s a sýrů ýr m s m mooddrouu plí p ísní pl snn . 144– 14– 4 16 16 °CC Itá táálie lile -50 % CCaant ntii • 0,75 0,75 75 l • 1 l = 6 = 666,5 ,5544 KKč • vybr ybr b an ané né dr druhy druhy uh 99 90 139,002 -28 % Garronee • Itálie • 0,75 l • 1 l = 1333,20 Kč • vybranéé druhy EXKLUZIVNĚ U NÁS Vyoobra b zen br ené ročn oččníky íky kyy js jsou pou pouuze z ilu ililustr sttrati str aati at t vní vnní.. PPla laatn tno nnoost s nab n bídk dkky od 2. 3. 3. do do 299.. 33.. 20 20016 201 v hype v h y rm yp rma marke marke rkeettec e h Albe ec bbeert. ert. rt. NÁPOJEE NÁPOJE HM 09 205x297 V06 ZAKLAD 14-16.indd 16 24.02.16 11:53