Aktuálníletáky.cz   

Bauhaus leták : Ploty, pletiva, oplocení

Platnost od 1.3 .2016 do 31.12 .2016


Ploty, pletiva, oplocení - strana 36     

Ploty, pletiva, oplocení - strana 36

NÁVOD NA MONTÁŽ ČTYŘHRANNÉHO PLETIVA IDEAL® A. STANDARDNÍ INSTALACE V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm. Typové sloupky Ideal®, pro oplocení čtyřhranným pletivem Ideal® odpovídající délky, správně výškově osazené do děr, kdy potřebnou výšku definuje příchytka napínacího drátu (viz ilustrace), se zafixují nepříliš řídkým betonem. Koncové a rohové sloupky, stejně tak jako každý nejvýše osmý průběžný sloupek, musí být zavzpěrovány vzpěrami Ideal® odpovídající délky. Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu pletiva a jsou instalovány: • na začátku plotu • v každém rohu plotu • při každé změně směru plotu • každých nejvýše 25 m rovné délky plotu • na konci plotu Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalováno a  napnuto pletivo. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, že působí proti směru tahu pletiva. Jsou proto do země zabetonovány a ke sloupku přišroubovány vždy v 1/3 nadzemní výšky sloupku (měřeno od horního konce sloupku) a se sloupkem ideálně svírají úhel 45  stupňů (viz ilustrace). Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instalují vždy: • na začáteční sloupek plotu (1 ks) • na každý rohový sloupek plotu (2 ks) • na každý sloupek plotu, na kterém se mění směr trasy plotu (2 ks) • na každý sloupek po nejvýše 25 m v případě rovné trasy plotu (2 ks) • na konečný sloupek plotu (1 ks) Po zabetonování sloupků a vzpěr je nezbytné před instalací pletiva na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí. Postup montáže: Čtyřhranné pletivo Ideal® je neseno osnovou vodorovných napínacích drátů, ke které se přichycuje. Vodorovné napínací dráty jsou silnější než drát pletivový a  jsou upevněny na všech sloupcích. Obvykle se na sloupky napnou tři vodorovné řady napínacích drátů. Horní drát se výškově aretuje do příchytky na- 36 pínacího drátu, spodní drát se osadí na sloupek ve výšce cca 5–10 cm nad budoucí zem, aby se pletivo stýkalo s napínacím drátem ve spodní části oplocení přibližně v 1/2 prvního oka, třetí vodorovný drát se nainstaluje do středu výšky plotu. Všechny tři vodorovné napínací dráty se vypnou pomocí napínáků. Čtyřhranné pletivo Ideal® se instaluje tak, že se role pletiva celá rozvine podél plotu, prozatím tvořeného zavzpěrovanými sloupky s osnovou tvořenou ze tří napnutých vodorovných napínacích drátů, rozevře se horní uzel čtyřhranného pletiva a pletivo se pověsí za každý cca 6. rozevřený uzel na horní napínací drát po celé délce oplocení. V této fázi, kdy pletivo volně visí na horním napínacím vodorovném drátu, se krajní svislá strana pletiva pomocí vázacího drátu přiváže na koncový sloupek plotu vázacím drátem. Nyní se celé pletivo po celé délce plotu (nejvýše však délka 25 m) napne ve směru od koncového zavzpěrovaného sloupku plotu tak, že se na svém druhém konci osadí napínacím hřebenem pro pletiva (malý nebo velký) a pomocí navijáku či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v této sestavě dostatečně vypne. cích s  využitím výškových odskoků mezi sousedními úseky plotu. Pletivo se instaluje zcela obdobně jako u  instalací na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6 metrů délky a výškový odskok bývá nejvýše do 20 cm. ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ IDEAL® sloupek IDEAL® (napínací) sloupek IDEAL® (rohový) t nos dále 5 m í vz áln upky 2 im x ma ezi slo m sloupek IDEAL® (mezisloupek) vzpěra IDEAL® vzdálenost mezi sloupky IDEAL® 2,5 až 3 m V  takto vypnutém stavu se čtyřhranné pletivo pomocí vázacího drátu přichytí ke střednímu a spodnímu vodorovnému napínacímu drátu. K hornímu napínacímu drátu se pletivo přichycuje uzavřením rozevřených uzlů pletiva. Místo vázacího drátu je možné použít i speciální svorky. spojovací materiál pro vzpěru Konec pletiva se vázacím drátem přiváže ke koncovému sloupku oplocení. K  průběžným sloupkům se pletivo přiváže vázacím drátem. B. INSTALACE PLETIVA NA NEROVNÉM TERÉNU S POŽADAVKEM NA „KOPÍROVÁNÍ“ TERÉNU Menší terénní vlny Čtyřhranné pletivo je pevné, ale zároveň na větších délkách tras plotů pružné, což umožňuje jeho přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s montáží na rovném terénu až po vypnutí pletiva pomocí navijáku, kdy lze síť svislým tahem zafixovat na sloupcích v požadované výšce. Větší terénní vlny a schody Nelze-li při větších terénních nerovnostech použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie přerušování a  napojování pletiva na sloup- 1/3 umístění vzpěry IDEAL® 2/3 čepička napínací drát příchytka napínacího drátu se šroubem upevnění napínacího drátu (úvazek) sloupek IDEAL®