Aktuálníletáky.cz   

Bauhaus leták : Ploty, pletiva, oplocení

Platnost od 1.3 .2016 do 31.12 .2016


Ploty, pletiva, oplocení - strana 37     

Ploty, pletiva, oplocení - strana 37

C. OPLOCENÍ S BETONOVÝMI PODHRABOVÝMI DESKAMI POD PLETIVEM Při instalaci oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod pletivem se pro vložení desek mezi sloupky použijí průběžné, resp. koncové, držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových desek se pokračuje standardní instalací pletiva. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší, a to o výšku podhrabové desky, a vzpěry je třeba osazovat do země mimo směr trasy oplocení, a to o cca 10 cm ve směru dovnitř pozemku. Vzpěry se nikdy nearetují na vršek betonové podhrabové desky! D. PŘÍPRAVA PLETIVA PŘED JEHO INSTALACÍ NA SLOUPKY Celou roli kompaktně baleného čtyřhranného pletiva položíme na rovný terén tak, že volný konec role pletiva je ve spodní části, s tím, že budoucí odvalování role bude probíhat ve směru oplocení a zároveň pletivo zůstane na spodní části role, tzn. že zůstane na zemi. Uvolníme a  připravíme si konce nylonového motouzu, odstraníme úvazkový drát, který udržuje roli v kompaktním stavu, a uchopíme konce nylonového motouzu... E. ROZBALENÍ ROLE KOMPAKTNÍHO PLETIVA ... opatrně táhneme za konce motouzu, až pletivo roztáhneme do jedné ploché rohože. Při rozmotávání role se pohybuje role a odmotané pletivo se nehýbe. ODMOTANÁ ČÁST PLETIVA LEŽÍ NA ZEMI BEZ POHYBU! F. ROZPOJENÍ A SPOJENÍ Na volně na zemi položeném, rozmotaném pletivu odehneme oba konce jedné spirály šroubovice drátu. Pro rozpojení pletiva otáčíme uvolněnou šroubovici drátu proti směru hodinových ručiček, až do jejího úplného vyjmutí, čímž dojde k rozpojení pletiva na dvě části. Pro spojení pletiva postupujeme opačně. Přiložíme volné konce pletiva k  sobě a  jednou, předem připravenou, volnou šroubovicí drátu otáčením ve směru hodinových ručiček spojíme volné konce pletiva. Po „zašroubování“ celé šroubovice drátu zahneme oba konce drátu do původního tvaru. Pletivo je spojeno. způsob rozbalení kompaktní role IDEAL® rozpojení pletiva spojení pletiva napínací dráty 1/2 1/2 příchytka napínacího drátu sloupek IDEAL®  48 mm /  38 mm vzpěra IDEAL®  38 mm 37