Aktuálníletáky.cz   

Bauhaus leták : Ploty, pletiva, oplocení

Platnost od 1.3 .2016 do 31.12 .2016


Ploty, pletiva, oplocení - strana 38     

Ploty, pletiva, oplocení - strana 38

NÁVOD NA MONTÁŽ SVAŘOVANÝCH SÍTÍ PILONET® A. STANDARDNÍ INSTALACE V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm. Typové sloupky Pilclip®, pro svařované sítě Pilonet® odpovídající délky, správně výškově osazené do děr, se zafixují nepříliš řídkým betonem. Koncové a  rohové sloupky, stejně tak jako každý nejvýše osmý průběžný sloupek, musí být zavzpěrovány vzpěrami Ideal® odpovídající délky. Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu sítě a  jsou instalovány: • na začátku plotu • v každém rohu plotu • při každé změně směru plotu • každých nejvýše 25 m rovné délky plotu • na konci plotu Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalována a napnuta svařovaná síť. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, že působí proti směru tahu svařované sítě. Jsou proto do země zabetonovány a  ke sloupku přišroubovány vždy v 1/3 nadzemní výšky sloupku (měřeno od horního konce sloupku) a  se sloupkem ideálně svírají úhel 45 stupňů (viz ilustrace). Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instalují vždy: • na začáteční sloupek plotu (1 ks) • na každý rohový sloupek plotu (2 ks) • na každý sloupek plotu, na kterém se mění směr trasy plotu (2 ks) • na každý sloupek po nejvýše 25 m v případě rovné trasy plotu (2 ks) • na konečný sloupek plotu (1 ks) Po zabetonování sloupků a vzpěr je nezbytné před instalací svařované sítě na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí. Postup montáže: Před instalací svařované sítě Pilonet® na sloupky se role, ve kterých jsou sítě baleny a dodávány, rozvine směrem od počátečního, 38 zavzpěrovaného sloupku ve směru trasy plotu a  počátek sítě se uchytí pomocí nerezových svorek Pilclip® na sloupek. Je-li délka plotu větší než délka svařované sítě (obvyklý návin role je 25 m), pak se svařované sítě navzájem spojují mimo sloupky pomocí svorek Casanet, a  to vždy přesazením přes jedno oko. Sítě je možné navzájem spojovat i  na sloupcích, avšak v  takovém případě je spotřeba sítí vyšší a  pevnost spojení sítí na sloupku, bez přesahu „přes oko“, je nižší – oka se deformují. Připravená (rozvinutá) síť, s jedním svým koncem již přichycená na zavzpěrovaném sloupku, se na druhém konci osadí napínacím hřebenem (malý nebo velký) a  pomocí navijáku či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v  této sestavě dostatečně vypne. Ve vypnutém stavu se síť postupně fixuje na všechny sloupky v požadované výšce nerezovými svorkami Pilclip® speciálními kleštěmi. Přebytečný konec sítě za posledním sloupkem se odstřihne. Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (zvětšením zvlnění) vodorovných drátů krepovacími kleštěmi. B. INSTALACE SÍTĚ NA NEROVNÉM TERÉNU Menší terénní vlny Sítě Pilonet® jsou pevné, ale zároveň na větších délkách tras plotů pružné, což umožňuje jejich přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s  montáží na rovném terénu až po vypnutí sítě pomocí navijáku, kdy lze síť svislým tahem zafixovat na sloupcích v  požadované výšce. Pokud je to nezbytné, je možné síť ještě lokálně vypnout krepováním kleštěmi. Větší terénní vlny a schody Nelze-li při větších terénních nerovnostech použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie přerušování a  napojování sítě na sloupcích s  využitím výškových odskoků mezi sousedními sítěmi. Sítě se instalují zcela obdobně jako u  instalací sítí na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6  metrů délky a  výškový odskok bývá nejvýše do 20 cm. spojovací materiál pro vzpěru 1/3 2/3