Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Hypermarket

Platnost od 9.3 .2016 do 15.3 .2016


Albert Hypermarket - strana 6     

Albert Hypermarket - strana 6

E • 390–410 g • 100 g od 13,88 Kč K • vybrané druhy POD E BC 2490 52,90) -52 % E POD E BC • 400 g • 100 g = 8,90 Kčč • v nabídce také listové těsto 400 g za 8,90 Kč -24 % RUJEME ČE PO MÁ ŘE A VÝRO 1490 17,901 -16 % Polévková směs 2990 45,90) -34 % Hranolky Super Long • 600 g • 100 g = 4,99 Kč RUJEME ČE PO MÁ E BC FA R MRAŽENÉ MRAŽENÉ É SK POD • 350 g • 100 g = 4,26 Kč MRAŽENÉ 90 74,90) É SK POD Pizza Casa di Mama FA R • 24 240 g • 10 100 g = 1100,,338 Kč 100 Kč • uuvveeddená enná ggrram amáž áž je ččiisstttáá hhm mot otno nost nost st maassa ŘE A VÝRO Listové těsto cereální -15 % É SK FA R Paang P ngas as fileetty MÁ 56 MRAŽENÉ ŘE A VÝRO MRAŽENÉ 15 9018,901 RUJEME ČE PO MÁ ŘE A VÝRO RUJEME ČE PO É SK -26 % -40 % FA R 49 90 67,90) 59 90 99,90) RUJEME ČE PO MÁ ŘE A VÝRO • mražené • 400 g • 1 kg = 149,75 Kč • v nabídce také Kuřecí křídla Hot 400 g za 46,90 Kč É SK FA R • 400 g • 100 g = 12,48 , Kč • vybrané y druhyy FA R RUJEME ČE PO MÁ Hotová jídla -12 % É SK POD -14 % 21 9024,90) Kuřecí řízečky pikant E • 200 g • 100 g = 10,95 Kč • neochucené BC POD E BC 17 9020,90) Tradiční pomazánkové ŘE A VÝRO BC • 250 g • 100 g = 7,16 Kč • vybrané druhy super cena RUJEME ČE PO MÁ ŘE A VÝRO 2690 É SK FA R Zlatá Haná FA R RUJEME ČE PO MÁ • 125 g • 100 g = 21,52 Kč • vybrané druhy • v nabídce také několik dalších druhů -22% É SK POD -31% 6 908,90( Veggie pomazánky BC • ce cena na za 10 100 g • v nnaabí bíddcce ta také ké Saallát át vit itam itam aminov iinnov ový, ový, ý, 11000 g zaa 6,9 ,90 90 Kč K POD 9 9014,501 Salláát ppaařížs Sa řížs ří žský ký E • cena cena ce na za 11000 g • v naabí bíddcce ta takkéé Pom omaazzán ánka ka top opiinnkkoovváá, 100 g zaa 9,9 100 10 ,90 90 Kč Kč BC Herrm He meellíínnov ová ppooma mazá zánk zán nka ŘE A VÝRO MRAŽENÉ LAHŮDKY, MRAŽENÉ HM 10 295x324 V06 ZAKLAD 01-08.indd 6 01.03.16 16:43