Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nové akce v Kauflandu

Platnost od 10.3 .2016 do 16.3 .2016


Nové akce v Kauflandu - strana 27     

Nové akce v Kauflandu - strana 27

STŘÍPKY Z PŘÍRODY Č eská společnost ornitologická vyhlašuje každoročně ptáka roku. Jde o  druh, na  který chceme upozornit, většinou kvůli jeho ohrožení, a  také proto, abychom veřejnosti přiblížili jedinečné ptačí obyvatele naší přírody. Bývají to ptáci dobře známí a oblíbení, tak jako letos zvolená červenka obecná. V šatě těchto nenápadných pěvců z čeledi lejskovitých vyniká pouze červená náprsenka. Má ji samec i  samička, a  protože u  červenek zpívají obě pohlaví, nelze je od  sebe rozeznat. Svým melancholicky znějícím zpěvem obhajují své teritorium proti cizím červenkám a  neváhají při tom často urputně bojovat. Na  červenkách nás upoutá také velké oko, které jim dovoluje orientovat se i  za  šera. Pohybují se totiž v  hustém podrostu a  jsou aktivní od  brzkého rána až do  večerního přítmí, kdy už ostatní zpěváci uti- Tentokrát na téma KUFRY Čtenáři sobě Humor je kořením života. Rozesmál Vás nějaký vtip? Pak neváhejte a zašlete nám ho do redakce na adresu Kaufland Redakce, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6 nebo tip.redakce@kaufland.cz. Zaslat můžete i vlastnoručně kreslený vtip, původní kresbou i námětem. Autor uveřejněného vtipu od nás dostane dárkovou poukázku v hodnotě 50 Kč, autor kresleného vtipu v hodnotě 100 Kč. Mladý zdvořilý muž vynese stařence těžký kufr do pátého patra. „Děkuji Vám, to je od Vás hezké. Kouříte?“ „Ano,“ odpoví mladík horlivě. „Hned jsem si to myslela… Jste udýchaný, měl byste toho nechat.“ Jarmila Janouchová, Tábor Červenka obecná – pták roku 2016 chají. Většina našich červenek na  podzim odlétá do Středozemí, nedivme se ale, když nám přilétnou v  zimě na  krmítko. Ve  střední Evropě totiž přezimují některé červenky ze severu. Těch opravdu „našich“, to je těch, které u nás hnízdí, je něco kolem jednoho milionu párů. Červenky se páří během března až dubna po příletu z jihu. Hnízdo si staví ve  svahu, v  trsu trávy nebo dutinách nízko nad zemí a je tak nenápadné, že často ani majitel zahrady neví, že mu na ní zahnízdily červenky. Samička pak 14 dní sedí na vajíčkách, a když se vylíhne 4–7 mláďat, krmí je společně oba rodiče. Po dalších dvou týdnech už mladí vylétají z  hnízda a  samička často zasedá na  druhou snůšku, zatímco otec ještě pokračuje v  krmení prvních mláďat. Červenky jsou především hmyzožravé, ale koncem léta si rády zpestří jídelníček plody různých keřů, jako je rybíz, černý bez, krušina nebo brslen. Červenka obecná původně obýva- la hlavně stinné lesy. Je však přizpůsobivá, a tak již po staletí žije i v blízkosti lidí v parcích a zahradách. Ne každá zelená plocha je ale pro červenky přátelská. Chceme-li se potěšit pozorováním ptáků na své zahradě, měli bychom se vyhnout používání syntetických hnojiv a  pesticidů a  nahradit je přírodními prostředky, aby se ptáci neotrávili. Pak jim můžeme nabídnout úkryt v  podobě hromady větví a  vysázením keřů, jejichž plody mohou navíc využít jako zdroj potravy. Zídky z  kamenů nebo cihel, kvetoucí rostliny či kmen starého stromu přilákají hmyz, který zase nasytí ptáky. Odměnou za  šetrnou péči nám bude zahrada plná života. Července obecné je věnováno celé číslo časopisu Ptačí svět, který 4× ročně vydává ČSO. Speciál Pták roku je ke stažení v elektronické podobě na  www.birdlife.cz. ČSO/Alena Klvaňová Foto: Jiří Sedláček, jsnaturfoto.cz Skot jede vlakem, ale nemá jízdenku. Chytí ho revizor, ale Skot odmítá zaplatit pokutu. „Jestli nezaplatíte, vyhodím Vám kufr z  okna!“ „Proboha, snad nechcete zabít mého syna!“ Žofie Benisková, Opava „Zmeškal jste vlak, pane?“ „Ne, já jsem ho jenom zahnal…“ Jarmila Křížová, Ostrava Soudce: „Vaše tchýně Vás žaluje, že jste jí ukradl kufr.“ Obžalovaný: „Prosím, to není pravda. Já jsem jí ten kufr jenom schoval, protože jsem nechtěl, aby od  nás odjela.“ Soudce: „Obžalovaný, že se nestydíte takhle neuvěřitelně lhát!“ Miluše Ambrožová, Žďár nad Sázavou Povídá manželka manželovi: „Jestli se zase vrátíš opilý, tak odejdu k matce!“ Po půlnoci přijde manžel domů a rozčílí se: „Neříkej mi, že jsi nemohla najít kufr!“ Jaroslava Štruplová, Čistá u Mladé Boleslavi Nádraží. Chlapík se dvěma kufry utíká za  posledním vagónem. Vlak mu ujel. Jde zpátky. Potí se a  zuří. Přijde k  němu nosič: Tchýně prohlašuje s  nadšením: „Vidět Neapol a  zemřít!“ Zaslechne to zeť a  povídá: „Připravte si kufry, maminko, já platím cestu.“ František Holek, Český Těšín Syn povídá rodičům: „Mami, tati, rozhodl jsem se osamostatnit.“ „To je moc dobře." „Kufry máte před barákem.“ Jana Dvořáková, Ostrava Chlap si doma hází věci do kufru a žena se ptá, kam jede. „K Eskymákům. Četl jsem inzerát, že Eskymačky mají málo chlapů a dávají 200 korun za jedno milování.“ Tak žena vyndá kufr a začne si balit také. Chlap říká: „Počkej, ženských je tam dost, oni shání chlapy.“ „Já se jedu jen podívat, jak vydržíš se dvěma stovkami na měsíc!“ Marta Czakanová, Bruntál Dům vzhůru nohama přitahuje na Tchaj-wanu davy turistů Stovky návštěvníků již přitáhl na Tchaj-wanu dům, který byl postaven vzhůru nohama. Barevná stavba má tři patra i  garáž a  veškeré vybavení, od  automobilu přes domácí spotřebiče až po  hračky, je připevněno nad hlavami hostů. Předlohou byl prý architektům běžný americký dům, tento má přes 300 metrů čtverečních. Velkou pozornost věnovali designéři detailům: z  jídelního stolu doslova visí talíř s  těstovinami, na počítači ve studovně je počítač polepený žlutými štítky s  poznámkami. Dům se nachází v metropoli Tchaj-peji v  kreativním parku Chua-šan, kde dříve bývala továrna na výrobu švestkového vína, která byla pozdě- Mgr. Růžena Brhelová, Čelechovice na Hané Policisté zastaví muže prchajícího se dvěma kufry: „Co máte v těch kufrech?“ „Upřímně řečeno, ještě nevím.“ Viktor Pondělík, České Budějovice Tady jsem správně! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Zbuzany, Košíře přijmeme: ji proměněna v umělecké centrum bohémů s restauracemi a kinem, jež promítá nezávislé filmy, napsala agentura AP. ČTK Foto: ČTK/AP/Wally Santana inzerce Ona: „Ty jsi ten největší lenivec, jakého jsem kdy poznala! Sbal si kufry a  vypadni!“ On: „Sbal mi je ty, prosím.“ Věra Výletová, Barchovice DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, tel. č.: 251 051 519 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz www.kaufland.cz 3UDFRYQtNFHY\FK\VWiYN\]ERçt 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH bezchybné naskladnČní/vyskladnČní zboží na prodejny, naskladĖování/vyskladĖování palet s pomocí vysokozdvižného vozíku (jen v pĜípadČ, kdy je zajištČna odborná zpĤsobilost) podle skladových pĜíkazĤ, logistických pravidel a pokynĤ vedoucího, dodržování nastavených procesĤ skladĤ. 3RçDGXMHPH • Základní vzdČlání • Ochota pracovat ve smČnném provozu • Trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • Možnost seberealizace a osobního rozvoje • Motivující mzdové ohodnocení • Práci v dynamickém kolektivu • Pracovní smlouvu na dobu neurþitou • DĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • Další nadstandardní benefity • Jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy Týdeník Kaufland do Vašich schránek   • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. !""#$%"&'( Půjčit si u nás je hračka Peníze v hotovosti hned SāLSRGSLVXVPORXY\ 844 333 333 www.provident.cz AAS 27 / — VÝKUP AUT OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 ÇUÁ&¸—Ê—¹ÆÅÌÊ¼Ä [ê—ñØ ÆÛägåoäܗí åo˜ ÚÜ ÛæÙéf—êçã[ Volejte ZDARMA 800 701 ©©© !"#$% &#'('#)&* +,$)'#,$ &#,!$% -!./ ,!0     za obsah inzerce ručí zadavatel 82