Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční nabídka supermarketu

Platnost od 16.3 .2016 do 22.3 .2016


Akční nabídka supermarketu - strana 6     

Akční nabídka supermarketu - strana 6

MILUJEME JARO, MILUJEME JÍDLO. Kraslice 4 • ka kaka aka kaov kaov ová ppooch chhou outka ou outk tka tk • 20 2 g • 10 1000 g = 24 24,5 ,550 Kč 1290 95,90(0 15,901 -18 % Orio Ori Or ion za zajíjíč jíče ček ček • 40 g • 1000 g = 32 32,25 2,25 ,25 Kč SLEVA 16% 7990 super cena V liliko Ve kono ko nočn no ční pe čn p rn rník íkk • 60 60 g • 100 1000 g = 6, 6,500 Kčč • vvybr yb ané yb ybr annnéé dr druhy uhhyy 3 905,90( Miini n vaj ajíč íčka íč ka 790 • 5500 000 g • 100 10000 g = 15 15,98 15,98 ,98 Kč Kč • vybr ybbranéé dr druhy hy 12,901 -33 % -38 % Zaajíj če Zají ček • kaakaaová ov po p cho ch uttka tka • 60 g • 100 00 g = 133,17 ,1177 Kč Kč Lenttililky Le ky ve va vajíjíčk čku čku • 5500 g • 1100 00 g = 29 00 29,80 9,80 800 Kč Kč 1490 19,901 -25 % 19 90 29,90) -33 % Čokolá Čoko láádoový vý b lílíče ba íče ček • 65 g • 100 00 g = 30 30,62 ,62 6 Kč 62 SM 11 170x280 V06 ZAKLAD 01-08.indd 6 V lil koonočn Ve noočnní korn korn ko rrnou noou out ut ut • 1150 5500 g • 1000 g = 33 33,27 33,27 2 Kčč 49 90 74,90) -33 % 790 super cena VVeelliiko konočn nočn no ční sá sáče ček CEE • rozm ozzm ozměr měr ěr 180 800 × 400 400 mm 40 mm • v naabíddce ce tak takké taašk škka FV FV 180 × 400 000 mm m za 9,9 9 90 Kč a ta t ška šškka ka VVEEV 3 0 × 400 300 4000 00 m mm m za za 14 14,90 9900 Kč Kč 10.03.16 16:44