Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běhání, fitness, trekking

Platnost od 16.3 .2016 do 27.3 .2016


Běhání, fitness, trekking - strana 2     

Běhání, fitness, trekking - strana 2

20% s le v v a a n a1p árobuv ivIn t e r spo r tu z n íky p rov še chnyO2záka Z a š l e t ezd a rm aSMSv et v a ru OBUVn a999009. V í c ein fo rm a c í n a www.o2ex t ravyhody . c z S l e v ap la t í od1 .3 .do7 .4 .2016. c a sop i s _b ann e r . indd 3 2 4 . 2 . 2 0 1 68 : 5 6 : 1 3 D ám sk á Bě že ck áobu vGa tew a y4 P r obě ž c esneu t r á ln ímn á š l apem ,s v r šekz p r od y šnéMe shs í ť o v in y ,EVA me z ipode še v ,pode še vAD IWEAR , k t e r á jeodo ln áp r o t iopo t ř ebo v án í . [ 3 6 2 1 3 9 1 / 3 6 3 1 2 1 5 ] P án sk á m í s to1399 , - 899 , - -35% Bě že ck áobu vR e vo lu t ionEU P r obě ž c esneu t r á ln ímn á š l apem ,s v r šek zp r od y šn és í ť o v in y ,Ph y l on me z ipode še vs v ýbo rn ým it lum í c ím iv l a s tno s tm i ,gumo v á pode še v ,W a f f l ep r o f i lpode še v ,F l e xd r á žk y p r o l ep š íf l e x ib i l i tuat r ak c i . [ 3 6 2 1 3 7 3 / 3 6 3 1 2 1 0 ] D ám sk á m í s to1399 , P án sk á 899 , - -35% Bě že ck áobu vDua lFu s ionX2 D ám sk á P r obě ž c esneu t r á ln ímn á š l apem , l ehk á ,s v r šekzk omb in a c ep r od y šného Me sheas yn t e t ik y , l ehk ápode še vDu a l Den s i t y ,v y l ep šenéf l e xn íz á ř e z yp r o op t im á ln íp růb ěhpoh ybuaf l e x ib i l i tu . [ 3 6 2 1 7 2 0 / 3 6 3 1 3 4 2 ] m í s to2199 , - 1599 , - P án sk á Bě že ck áobu vGe l Ik a ia5 P r obě ž c esneu t r á ln ímn á š l apem , s v r šekzp r od y šného m a t e r i á lu Me sh ,ge l o v ét lumen ívp a t ě ,odo ln á vně j š ípode še vAHAR ,v y l ep šené f l e xn íz á ř e z yp r oop t im á ln íp růběh poh ybuaf l e x ib i l i tu ,r e f l e xn íp r vk y . [ 3 6 2 0 3 6 2 / 3 6 3 0 3 6 8 ] D ám sk á D ám sk á Snep r omok a v ouap r od y šnou memb r ánouGORE TEX® ,ge l o v é t lumen ívp a t ě ,r e f l e xn íp r vk y3M . [ 3 6 2 0 3 4 6 / 3 6 3 0 1 6 4 ] m í s to1999 , - 1599 , - -32% P án sk á 2 Bě že ck át r a i lo v áobu v Ge l -SonomaG -TX P án sk á m í s to2799 , - 1899 , -