Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běhání, fitness, trekking

Platnost od 16.3 .2016 do 27.3 .2016


Běhání, fitness, trekking - strana 6     

Běhání, fitness, trekking - strana 6

Mu l t i funk čn íba tohCRXSS7 I I Z ádo v ýs y s t émF ee lP r o ,r e f l e xn íp r vk y , mo žno s t in t eg r a c en ápo jo v éhos y s t ému . [ 1 0 6 0 0 8 2 ] m í s to1499 , - 899 , - -40% 2 2 1 1 Dě t sk áf lee c o v ábunda F r a se r town I I -37% 1 Dě t sk áso f t she l lo v á bundaMe lmo th V odn ís l oupe c30 0 0 mm ,p r od y šno s t 30 0 0g /m 2v ě t ru v zdo rn ád ík yfunk c i V en tm a x . v e l .1 1 6-1 7 6 [ 5 6 7 5 1 8 1 / 5 6 7 5 1 7 8 ] S t o j á č ek ,bo čn ík ap s y . v e l .1 2 8-1 7 6 [ 5 8 5 4 2 6 1 / 5 8 5 4 2 6 2 ] m í s to799 , - m í s to1399 , - 499 , - 999 , - i t rodě p p rodě t i c loupe ís odn V 3000 mm Ou tdoo r o v áobu vMo lok a i I I S v r šekzp r od y šného m a t e r i á luMe sh , s t ab i ln íou tdoo r o v ápode še v . [ 3 4 2 0 5 3 4 / 3 4 1 0 3 6 8 ] m í s to1699 , - 799 , - -52% Dě t sk át r ekk ingo v áobu v Ch r omo some2M idAQXJ r . Ou tdoo r o v áobu vT r a ve lCom f o r tAQX P ohod ln á ,nep r omok a v ád ík yfunk c iAqu am a x . [ 3 4 2 0 7 4 6 / 3 4 1 0 5 3 3 ] Nep r omok a v ád ík yfunk c iAqu am a x , r y ch l o šně r o v án í . v e l . 3 3-3 8 [ 3 4 9 0 0 7 8 ] m í s to2499 , - -40% 1499 , - m í s to1999 , - D ám sk á 1199 , i t rodě p D ám sk á P án sk á P án sk á 6 -40%