Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Otevírací doba na Velikonoce 2016

Platnost od 24.3 .2016 do 30.3 .2016


Otevírací doba na Velikonoce 2016 - strana 19     

Otevírací doba na Velikonoce 2016 - strana 19

STŘÍPKY Z PŘÍRODY P tákem roku 2016, kterého vyhlašuje Česká společnost ornitologická, je červenka obecná. Červenky jsou poměrně běžné a  mírně jich přibývá, proč jsme je tedy letos zvolili? Chtěli jsme upozornit na  to, že i  početné a  široce rozšířené druhy čelí mnoha nebezpečím. S  některými nic nezmůžeme, jiné ale lze ovlivnit. Není vám osud ptáků lhostejný? Ohodnoťte i  vy prosklené zastávky při cestě do práce na  stránce zastavky.birdlife.cz! Červenky stejně jako další tažní ptáci odolávají nástrahám především během migrace. Kromě počasí, predátorů a  vyčerpání se musejí potýkat s  lidmi. Ve  Středozemí se stávají obětí nezákonného lovu – každoročně je tam zabito 25 milionů ptáků, hlavně v Itálii, Egyptě a Sýrii, většinou z důvodu údajné kulturní tradice spočívající v  přípravě specialit z ptačího masa. U nás hrozí Červenka v nebezpečí červenkám jiná nebezpečí. Doby, kdy si je lidé kupovali na trhu, aby jim ve světnici pochytaly obtížný hmyz, už dávno minuly. Změnou struktury lesa či kácením křovin ale dochází ke  ztrátě přirozeného prostředí. Naštěstí se přizpůsobivé červenky naučily žít i  v  parcích a  zahradách. Soužití s  lidmi ale přináší svá rizika. Hmyz postříkaný insekticidem může zahubit nejen dospělé ptáky, ale i  jejich mláďata. Mnozí ptáci, kteří stejně jako červenka hledají potravu hlavně na  zemi, skončí svůj život pod koly aut, jiné uloví zdivočelé a  volně pobíhající domácí kočky. Jednou z  nejvýznamnějších příčin mortality jsou ale nárazy ptáků do  prosklených ploch. Sklo se v  dnešní architektuře používá s velkou oblibou, málokdy je však jakkoli chráněno – přitom žaluzie nebo záclony zpravidla úplně postačí. Ptáci totiž skleněnou plochu nevidí a předpokládají, že proletí skrze ni. Obzvláště nebezpečné to je v  případě, že se ve skle odráží okolní krajina, blízko je hodně zeleně nebo vodní tok. A  právě takové podmínky často nastávají na zastávkách hromadné dopravy. Rozhodli jsme se proto zabezpečit s  pomocí veřejnosti právě tato místa, kde se lidé scházejí každý den. Pro posuzování rizikovosti zastávek jsme vytvořili jednoduchý formulář na  stránce zastavky.birdlife.cz, kde můžete svá hodnocení pohodlně zadat i  z  mobilního telefonu. Na  základě získaných údajů pak oslovíme příslušné úřady, aby zastávky zabezpečily – nejlépe pomocí k tomu určených samolepek. Že to nebude fungovat? Příkladem může být město Zlín nebo třeba středočeské Mnichovice, kde už díky aktivním členům ČSO mají zastávky opatřené polepy. Právě červenka patří mezi 15 ptačích druhů, které se nárazem do skla zabíjejí nejčastěji. Pojďme to společně změnit! ČSO/Alena Klvaňová Foto: ČTK/AP/Attila Kovacs inzerce Atmosféru Velikonoc nabídnou v Olomouckém kraji hrady či muzea 3UDFRYQtNFHY\FK\VWiYN\]ERçt 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH bezchybné naskladnČní/vyskladnČní zboží na prodejny, naskladĖování/vyskladĖování palet s pomocí vysokozdvižného vozíku (jen v pĜípadČ, kdy je zajištČna odborná zpĤsobilost) podle skladových pĜíkazĤ, logistických pravidel a pokynĤ vedoucího, dodržování nastavených procesĤ skladĤ. 3RçDGXMHPH Velikonoční atmosféru nabídne během nadcházejících svátků obyvatelům i návštěvníkům Olomouckého kraje řada hradů, zámků i muzeí. Správci kulturních památek chystají netradiční prohlídky, ukázky řemesel, ale i divadelní představení. Velikonoce pro ně znamenají otevření návštěvnické sezony, očekávají přitom velký zájem. Program chystá i řada radnic, například v Olomouci se poprvé uskuteční jedenáctidenní slavnosti. Vyplývá to z ankety ČTK. Bohatý program chystá například hrad Helfštýn. „Program se už několik let nemění. Na třetím nádvoří budou tradiční velikonoční výrobci, návštěvníkům představí paličkování, chystají perníky či zdobení kraslic. V rámci doprovodného programu otevřeme historickou kovárnu, studio Bez • Základní vzdČlání • Ochota pracovat ve smČnném provozu • Trestní bezúhonnost Tady jsem správně! 1DEt]tPH • Možnost seberealizace a osobního rozvoje • Motivující mzdové ohodnocení • Práci v dynamickém kolektivu • Pracovní smlouvu na dobu neurþitou • DĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • Další nadstandardní benefity • Jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz kliky bude mít povídání o zbraních, oživí historickou mincovnu a během prodlouženého víkendu se chystá i divadelní představení,“ řekl ČTK kastelán hradu Jan Lauro. Počet návštěvníků se bude odvíjet především od počasí. „V roce 2013, když jsme zapadli sněhem, přišlo asi 400 návštěvníků, když vyjdou Velikonoce na lepší počasí, dorazí až 5000 lidí,“ podotkl Lauro. Netradiční prohlídky s velikonoční výzdobou a po neobvyklé trase chystá od pátku 25. března do pondělí 28. března hrad Bouzov. Návštěvníky provede po takzvané zimní trase přes Alžbětino křídlo. Pro děti je připravena tradiční výtvarná dílna na nádvoří. „Během Velikonoc bývá mnohem vyšší návštěv- Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Zbuzany, Košíře přijmeme: DISTRIBUTORY  pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. SMART 46 SPBS Briggs & Stratton 450 E, 125 cm3, 2,0 kW; pohon 3,6 km/h; 60 l koš; záběr: 46 cm; 6 poloh, 2 páky, 28-92 mm; ložiska; mulčování Cena: 8 770 Kč Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, tel. č.: 251 051 519 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz Akční cena: 7 490 Kč Akční cena: 49 990 Kč CC 40 V Tel.: 737 436 427 www.knihynovotna.cz Všechny novinky ve Vašem e-mailu! www.kaufland.cz/ newsletter Peníze v hotovosti hned SāLSRGSLVXVPORXY\ 844 333 333 www.provident.cz VÝKUP AUT OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Týdeník Kaufland do Vašich schránek Cub Cadet OHV 35 H, 123 cm3, 2,3 kW; 34 vertikut. nožů a 32 provzduš. pružin; záběr: 40 cm; ložiska; 60 l koš Akční cena: 12 390 Kč VERTIKUTAČNÍ MIX 4V1 NA 125 M 2 Osev, doplnění, zkvalitnění půdy a pohnojení v jednom. Organické minerální hnojivo a přírodní složky podporují rychlou regeneraci trávníku, obzvláště po vertikutaci. Extrémně rychle klíčí. Balení: 4 kg Cena: 680 Kč Prodejce: KOBRAS spol. s r.o., Praha 9, Chlumecká 1502/21, tel.: 281 915 781, brunner.radek@kobras.cz      Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894.  !""#$%"&'(  !"#$% &#'('#)&* +,$)'#,$ &#,!$% -!./ ,!0   AAS 19 / — Os. auto+čistý tr. rejstřík podmínkou. Vhodné i pro aktivní důchodce. Půjčit si u nás je hračka • i po jednotlivých regionech • Briggs & Stratton, 344 cm3, 13 HP; převodovka: Hydrostat; záběr: 92 cm, 5 poloh, 30-95 mm Cena: 15 080 Kč Přijmu obchodního zástupce www.kaufland.cz RE 130 H Cena: 57 590 Kč nost. Pro spoustu lidí jsou Velikonoce svátkem, než za pomlázkou často jezdí na výlet. V průměru očekáváme denně minimálně 300 až 400 návštěvníků,“ uvedla kastelánka Zuzana Šulcová. ČTK Foto: ČTK/Luďěk Peřina Darovat radost... ... může být tak jednoduché! Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen Dárko pouká vá Dárkovázka poukázka 500 K č 200 Kč za obsah inzerce ručí zadavatel 76