Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nový leták Albert hypermarketu

Platnost od 23.3 .2016 do 29.3 .2016


Nový leták Albert hypermarketu - strana 5     

Nový leták Albert hypermarketu - strana 5

OKUSTE CHUŤ NAŠÍ SVÁTEČNÍ ŠUNKY • 10 100 g • bbeez lepk lleeppkkuu,, sój óji a gglluttaam man anu sodn sodnéh so dnnééhho E62211 E6 E621 13 90 POD 16 E ŘE A VÝRO 9 9011,90. -15 % super cena BC MÁ 9019,901 • 100 100 g 10 • be bez le lepk pkku, u, sóójji a glut u, utam utam aman man anu nu ssoodn dnéh ého E6 E6211 E621 É SK REETR R ETRO TRROO KKrrál TR ráállov ovsk ský ký šuunk n ov ový sp speecciáál FA R To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice RETR RE TRO Pá Páre árreek exxttrra ssee sýýrreem m RUJEME ČE PO -16 % Osstrav O trravs avská av klobás kl obása ob ása ás • 100 10000 g 10 podíl masa 72 % podíl masa 80 % Kuře Ku Kuře řecí cí debbrreeccíínka nnkka Boookk ššuumaavs B vskýý • 10 100 g 23,90) 1290 • 11000 g 12 9015,901 1990 -16 % super cena -18 % SSaalá lám se sellsský ký 90 % šumavského boku • 100 100 g 10 Duuše D šená ná šuunnka ka neejv jvyš vyš yšššíí jaakkoosssti yšší titi • 11000 00 g 18 9023,90) Peče Pe čený ný boocchn hník ík • 10 10000 g RETR RE ETRO TTR RO Pocchhhou Po outkov ou ttkkoovvý sa sallááátt • 10 100 g • obbsl sluhov uhovvan uh aný ús aný úsek úsek ek super cena 92 % vepřové kýty -20 % 5 909,90( -40 % PPoom maazá zánk nka ččeesn snek nekov ekkoovvoo--sý sýrová rovváá ro • ce c naa za 10 100 g • oobbsl s uhhoovvan aný ús úsek ekk • v na nabí nabí bídc dcce taaké ké Poom maz a áánnkkaa rybbí • 10 100 g za 100 za 11, 1,90 90 Kč 1590 11 9014,901 -20 % 59 Kč 89,00) -33 % Salá Sa láátt vlaš vllaššssk ský ký • 1 kg kg • ky k bl blík • v na nabbí bíddcce ttaaké bídc k Sal a átt bra br ram ambo mbo boro roový v 1 kg ky kybl blíkk zaa 49 Kč Cena za 1 kg 100% garance kvality – záruka vrácení peněz. Akce trvá do odvolání. Podrobná pravidla na www.albert.cz a v prodejnách Albert. Garance se vztahuje na potraviny, kosmetiku, drogerii, hygienu a hygienické papírové produkty, péči o zuby a krmivo pro zvířata zakoupené v prodejně Albert. Z garance na potraviny jsou vyloučeny alkoholické nápoje, tabákové výrobky a gastro provozy (restaurace/kavárny). AHOLD Czech Republic, a. s., si vyhrazuje právo změny podmínek akce či jejího ukončení bez náhrady, a to formou oznámení na www.albert.cz a na prodejnách. HM 12 295x324 ZAKLAD V06 01-08.indd 5 15.03.16 15:43