Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Od čtvrtka do středy

Platnost od 31.3 .2016 do 6.4 .2016


Od čtvrtka do středy - strana 39     

Od čtvrtka do středy - strana 39

INZERCE Tady jsem správně! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Zbuzany, Košíře přijmeme: DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Marii Duchové, zn. DTAAS, tel. č.: 251 051 519 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: marie.duchova@kaufland.cz 3UDFRYQtNFHY\FK\VWiYN\]ERçt 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH bezchybné naskladnČní/vyskladnČní zboží na prodejny, naskladĖování/vyskladĖování palet s pomocí vysokozdvižného vozíku (jen v pĜípadČ, kdy je zajištČna odborná zpĤsobilost) podle skladových pĜíkazĤ, logistických pravidel a pokynĤ vedoucího, dodržování nastavených procesĤ skladĤ. 3RçDGXMHPH • Základní vzdČlání • Ochota pracovat ve smČnném provozu • Trestní bezúhonnost 1DEt]tPH www.kaufland.cz • Možnost seberealizace a osobního rozvoje • Motivující mzdové ohodnocení • Práci v dynamickém kolektivu • Pracovní smlouvu na dobu neurþitou • DĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • Další nadstandardní benefity • Jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz kupon na % slevu  10 PRVNÍ CHRÁNÌNÁ DÍLNA s.r.o. Raisova 769/ 9, Ústí nad Labem PØIJME DO PRACOVNÍHO POMÌRU UKLÍZEÈKY A RECEPÈNÍ Pro provozovnu Praha - Kobylisy Práce je vhodná pro OZP, ÈID Tel. 725 755 733 STĚHUJETE SE DO MENŠÍHO? ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN A DALŠÍ DOPLŇKY A ZAŘÍZENÍ. TEL.: 774 121 121 Půjčit si u nás je hračka Peníze v hotovosti hned SāLSRGSLVXVPORXY\ 844 333 333 www.provident.cz VÝKUP AUT OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. AAS 39 / – Všechny novinky ve Vašem e-mailu! www.kaufland.cz/ newsletter        za obsah inzerce ručí zadavatel 88