Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - aktuální noviny

Platnost od 30.3 .2016 do 5.4 .2016


Supermarket - aktuální noviny - strana 10     

Supermarket - aktuální noviny - strana 10

89 9139,9020 SLEVA 35% Božkov Tradiční • 3355% • 0, 05l • 1 l = 17 179, 9,88800 Kč 9, • v naabbíídc dcee ttaakkéé Bož ožko k v ssppec ko pecciáál 333%, % Spi p ce ced 30 30%, %, Káv %, ávov ový 33 33%, %,, % a Ma M nd n lo lový ový 30%, 0%, 0, 0% 0,5 l zaa 99, 0,5 9,90 9 Kč 90 159 Kč 269,00* -40 % H Hruškovice • 40% • 0,5 l • 1 l = 318 Kč • v nabídce také SSlivovice 40%, 00,5 l za 159 Kč 13990 199,002 -29 % Becherovka • 38% • 0,5 l • 1 l = 279,80 Kč MAX. 6/1KS DEN 990 VYROBENO V ČR 1290 12,901 15,501 -23 % -16 % Gaambrinus Orriginál 10 Staropramen ležák • světlé výčepní pivo • 0,5 l • 1 l = 19,80 Kč • záloha na láhev 3 Kč • světlý ležžák • 0,5 l • 1 l = 25,80 Kč • záloha naa láhev 3 Kč VYROBENO V ČR VÍNO MĚSÍCE VYROBENO V ČR Cabernet Sauvignon Čeerven Čer Če vee é víno nnoo suché suché su chhé hé Č vvené Čer ven eené such ucché víno víno ín do dopro pro rováz vváz vá ází ttemn em emn mnně ččerv e eená er erv náá bbaarv rva va, va přř je pří jem emná ná vůn ná v ě a vý vů výraz raaazná rraz nnáá chu chuť, huť,, vvee kte teréé see mís te í í černný ryb ybbízíz a koř oořeenní.í D poručuj Dop oručuj or oru ujeme eme mee ppoodáv m dávat dá att see vše vvšš mi mi po pok ookkrmy rm rmy my z mas maa a,, k sýrůům a pprro svou ou jeemno mnnnoostt tak taakkéé jako jaako ko ap aperi errritiv eeri eritiv tiv. iv. 18 °C 18 6990 99,90) -30 % Chardonnay Brise de France Bíí é víno BBíl íno su suché ché Bí é such Bíl uchéé víno la lahod h néé ovo ho hod o ocné cné cn n ch né chhuti utit ssee vyzna vyzzna vy znnaačuj čujee ču čuj s m slá moo ě žlut mov uttou o bar arrvou vou a vůní vůn ůní květ kvvět ětů a pl ět plodů odů dů ci citru trrusů. tru sů sů sů. Vhodddn Vh Vho dné né jaakoo ape aperit perit rittivv a roovn vvněžž see skv skvěle ěle ho ěle hodí dí k bílílé lém muu mas masu, u,, rybbám, ám sa s lá lát látům átůům m a deze deze zertů r m. rt rtů 122 °C • Fran annccie ancie ie • 0,75 75 l 75 • 1 l = 93,20 3,220 Kč Kč • vybr vybr ybbrané a é dr ané druhy uhy hy VYROBENO V ČR 2990 39,90) -25 % Bohemia Chips • 150 g • 100 g = 19,94 Kč • vybrané druhy VYROBENO V ČR 44 90 69,90) -35 % Avanti Citruzo • 0,75 l • 1 l = 59,887 Kč • v nabídce také Avanti 0,75 l vybrané druhhy za 44,90 Kč VVyo yyoobra br zen enné ročníky očn č íky ík js j oouu pouze pou pou ouzee ilu illust ilustr sstr ttraattitivní tivní vní.í. Plat laatnos noosst na no nabídky aabí b dky bí dkk od 30 30.. 3. do 26. 6 4. 4 201 20 6 v su supe p mar per pe arrket ketech e h Alber ec ech Alber Al be t.t. NNÁPOJE, NÁP ÁÁPO POJE OJE, E,, SLANÉ SLA SL SLAN ANÉ NÉÉ SM 13 170x280 V06 ZAKLAD 09-12.indd 10 23.03.16 15:26