Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket - aktuální noviny

Platnost od 30.3 .2016 do 5.4 .2016


Supermarket - aktuální noviny - strana 3     

Supermarket - aktuální noviny - strana 3

POCTIVĚ VYROBENÁ,, TRADIČNĚ VYUZENÁ. Královská slanina • 100 100 00 g 9 9012,901 • 100 00 g -23 % 6 908,90( MÁ ŠŠuunnkkov ová kl kloobbáássa • 1000 g • vv  nnab naaabbídc íídddcce taaké akkkéé šun šun šu unkov koov ko ová vá kllob loob obáása ássaa 2288800 g za  zza a 35, 3355, 5,90 90 Kč Kč -22 % E BC FA R Toas To asttoováá cih asto ihllaa Sloovveennský Sl sskký toččeennýý saalláám to m RUJEME ČE PO É SK To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice POD Stojíme si za kvalitou svých uzenin. Nebudete-li spokojeni, vrátíme vám peníze. ŘE A VÝRO 12 90 16,901 -23 % Debr De breeccín cín ínsk ské párk pá párk rky pprrem emiu ium • 10000 g 1190 14,901 -20 % Tram Tr amppsský ký sal alám lám ám • 100 00 g Česká šunka 14 • 11000 g • výýbě běro ěroovváá jakos aakkos ost 1190 922,50)0 SLEVA 33% 15,901 -25 % BBook flaamen am men endr dr • 10000 g 1490 20,90) 84 % vepřové kýty -28 % ZZaavi viná viná nááče če če • cena enaa zaa 10 en 100 g • chla chhla llaazen azze zen enné • v nabíd nnaabídce bbííd bíd í ce ce tak tak aké Zav avináče aviná iná nááče če 440 400 00 g zzaa 39 339, 9 9900 Kč Kč 92 2% ve v ep př řo ov vého ého éh bok bo ku u DDeebbrrrec eeccíínnsskká pe peččeeně ně • 110 100 00 g 00 10 90 14,901 -26 % Pom Po maazá zánk zánk nka t ňá tu ňáko ková vá vá • 1100 000 g • vv  nnab abídc ídcce taakké Pom tak omazzán oma ánkkaa án tooppink top inkková ovvá vá 1000 g  gg zaa 11, 111,90 11 90 Kč Kč 11 9016,501 -27 % 13 90 super cena SM 13 170x280 V06 ZAKLAD 01-08.indd 3 23.03.16 15:39