Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket - aktuální noviny

Platnost od 30.3 .2016 do 5.4 .2016


Hypermarket - aktuální noviny - strana 13     

Hypermarket - aktuální noviny - strana 13

69 VÍNO MĚSÍCE 90 99,90) Rulandské šedé -30 % 1+1 kupte dva, zaplaťte jeden Elega El Ele ggan antní n bí b léé ví vín íínno, velmi vel ellmi mi pln p éé,, pl 0 5 l,l, bílé 0,7 íléé víno víno ví no suc suuché h heb he ebké, ké eexxxtra ké tra rakt rakti ktivní kti vnní n s jem jem mným ný i tóóny tón ónny pomeran omeera ome rran aannče če a med med eedu du.. J.P. Chennet • Francie • 0,75 l • 1 l = 933,20 Kč • vybranéé druhy Ke kac Ke achhně achně nněě, k ddrrůůbe beežižiži s nád ádi divko vvko kou, kou, u, k uuzen zen enným ý pař ařený ným ný sýr ýrům, m k dez dezeeert rttům ům ům. 00,7 , 5 l, ččeeerv rvvené né ví v noo suc ssuuc uchéé Vý oorn VVýb rné čeervvené vené ené su s ché cchhé víno. vvín íno. o Lehčí Le ččíí kvěětna Leh n týý typ ty víí a laaho vína vvín hodné a sam saam metové eto ttové cchu huutit s nižššíím m obs obsahe ob ahe ahem hem kkys y eelil n a tř t ís ísl sslov ov n. ovi n KKee zra z jicím jic iccím m sý sýr ýrům ůům, m, k drůůbež bežímu be íímu m ma u i tě mas m t sto tovin vinnám. ám ám 110– 0–12 1 °C °C 114– 4 16 °CC 4– Mor M Mo or o aava avvaa – Slo S vvá vác á ko ko 5995 119,902 Modrý Portugal cena za 1 ks při koupi 2 ks 1+1 Augustiniánský Sklep • odrů odr drů rrůůdov dov dov ováá víína ínna na • 0,75 7755 l • 1 l = 79,94 9 94 Kč 9,9 Kč Morava Mor M ava va – Slo S vácko Sl vácckkoo Vyo Vyo Vyobra Vy y bra braaze zzenné ročn č íky ky jsou jsou js o pou pouze ouuzzee ilu ilust lust sttr trati rat aatittiivn vvní ní. Plat lat atnos nnost no osst nabí abídky ab dky oodd 330. 0. 3. 3 doo 26 26.. 4. 20016 v h v hype yp rma marke rrkeetec echh Albe bert. bert. rt 4490 1 99 59,90) -25 % Svatý Urban • 0,75 l • 1 l = 59,87 Kč • vybrané druhy Finish tablety do myčky 179,002 -27 % • 56 56 ks • vy v bran brrané anné drruuhhy hy Vino da Tavola • Itálie •5l • 1 l = 25,98 Kč • vybrané druhy 128,902 -22 % 309,00* SLEVA 35% 12990 9990 Kč 9990 10990 139,902 169,002 -28 % -34 % Napoleon Božkov vodka Fernet Stock Canonier • 30% • 0,7 l • 1 l = 142,722 Kč • 37,5% • 0,55 l • 1 l = 199,800 Kč • v nabídce taaké Božkov vodka ochucená 37,5%, 0,5 l, vybrané druhy za 99,90 Kč • 38% • 0,5 l • 1 l = 219,80 Kč • v nabídce také Fernet Stock Citrus 27%, Z-Zetko 27%, Hruška 30%, S mátou 30%, Cranberry 27%, 0,5 l za 109,90 Kč VYROBENO V ČR 2390 35,90) -33 % Maaxivita doplněk strravy • 224 tablet • vvybrané druhy SLEVA 30% ilu l str lu st ačn č í footo ttoo na všechna tekutá mýdla a náhradní náplně NÁPOJE, N NÁP ÁPOJE OJJE, E, DROGERIE DROG OGE GER ERI RIEE HM 13 205x297 V06 ZAKLAD 10-16.indd 13 22.03.16 16:42