Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nový leták Kauflandu

Platnost od 7.4 .2016 do 13.4 .2016


Nový leták Kauflandu - strana 27     

Nový leták Kauflandu - strana 27

STŘÍPKY Z PŘÍRODY ednoduché, rytmické volání chřástala polního patří k nejsnáze zapamatovatelným ptačím hlasům. Pokud budete chtít chřástala vidět nebo spíše slyšet, budete se muset připravit na  noční vycházku do  otevřené krajiny. J Chřástal se totiž projevuje zejména v noci, a to hlasitým voláním „rrerp-rrerp“, které vydává pouze samec, často i nepřetržitě po  několik hodin. Volání samců se promítlo i  do  jeho latinského názvu druhu – Crex crex. Chřástal polní je skrytě žijící pták velikosti štíhlé koroptve živící se hmyzem i semeny rostlin. U nás se zdržuje zejména na  loukách od  května do  začátku srpna. V  poměrně krátkém období tak musí stihnout nejen vyvést mláďata, ale zároveň vyměnit opotřebené opeření a připravit se na cestu do zimovišť v subsaharské Africe. Stejně jako ostatní chřástalové je vázaný spíše na  vlhčí stanoviště. Jako jediný však nehnízdí v rákosinách Tajemný hlas našich polí či jiných porostech okrajů vodních nádrží. V České republice hnízdí přibližně 1500 párů chřástalů. Většina oblastí s  jeho výskytem leží v okrajových částech naší republiky v  podhůří hraničních pohoří. Pro výskyt chřástala je totiž rozhodující přítomnost luk s  výškou porostu alespoň 20 cm a  výskyt pramenišť nebo mokřin. Loukám s  intenzivní pastvou či polím se vyhýbá. Početnost chřástala se v ČR vyvíjí velmi dynamicky. Po obrovském propadu početnosti na začátku druhé poloviny 20. století v  dnešní době početnost pomalu roste. Radikální propad početnosti byl způsobem intenzifikací a  chemizací zemědělství spojenou s meliorací podmáčených nížinných luk na  téměř celém území naší republiky. Z tohoto důvodu je dnešní výskyt chřástala omezen do  vyšších poloh, které meliorace a  intenzifikace zemědělství v minulosti nezasáhla tak tvrdě. Díky množství ohrožujících faktorů jako časná seč luk a  zarůstání opuštěných luk keři je chřástal polní v České re- publice řazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů. Nejlepším způsobem ochrany chřástala polního je posun seče, který umožňuje jeho úspěšné hnízdění. K  němu chřástal potřebuje dostatečný vegetační kryt, optimálně až do poloviny srpna. Při seči dochází k  vysokým ztrátám, proto je žádoucí kosit od  středu pozemku ke  kraji nebo od  jednoho kraje k  druhému, a  tím ptáky vytlačovať do bezpečí okolního porostu. Hlas chřástala polního si můžete poslechnout na  internetových stránkách: http://www.xeno-canto.org/ species/Crex-crex ČSO/Vojtěch Brlík Foto: www.birdfoto.cz/ Petr Šaj inzerce Rekonstrukcí bitvy z roku 1757 bude žít letos celý Liberec Rychlá půjčka!             ! "##$% &    '    (##$% &) * +   ! ) ,    -.  + . (   '    ) * +  .   -+.)   /  )  +   ! 01$% &$  '  2 +  ! 341$% &  2 51$% &)  . 2 2 + ,+     -$ '$ $ )))    5 -) 6 '            ! " #$$ %$ &'#$(  & bez registrů, bez poplatku předem. Jste-li zaměstnaný, žena na MD, důchodce, podnikatel nebo cizinec zažádejte si až o 170 tis. Kč. Peníze do 2 dnů na účet. Volejte tel.: 773 990 440 Darovat radost... ... může být tak Dár pou ková káz Dárková ka poukázka 500 200 KčKč V   Liberci se znovu připravuje rekonstrukce bitvy z  roku 1757, která byla podle historiků hlavním milníkem Sedmileté války. Dvoudenní akcí bude žít celé město, slibují organizátoři. Samotná bitva se pak odehraje ve Sportovním areálu Vesec a  nikoli na  lukách u  Ostašova, kde se bojovalo v  minulých letech. Bude tam přes 20 jezdeckých koní, povozy, ukázky drezury koní a sokolníci, řekl ČTK Petr Pimek z Obecně prospěšné společnosti Archa 13, která akci organizuje. Učebnice dějepisu o bitvě u Liberce mlčí, veřejnost tak o ní mnoho neví. Podle archeologa Petra Brestovanského tehdy v poli proti sobě stálo na 30 000 vojáků. Rakouská armáda byla poražena a Liberec ovládli Prusové. Na obou stranách byly stovky zraněných a padlých, další vojáky pak zabi- la tyfová epidemie, které padli za  oběť i  mnozí obyvatelé města. Bitvu dnes v  Liberci připomíná nejen název ulice Na  Bojišti, věnována je jí naučná stezka, ale i část expozice ve  sklepení radnice. V  minulých třech letech organizoval rekonstrukci bitvy Spolek přátel Ostašova jako součást místních poutních slavností. Letos ale v  plánu nebyla. „Nechceme toto téma vyčerpat, proto jsme ji chtěli nechat na příští rok, kdy bude výročí, a letos uspořádat akci komornější,“ řekla ČTK předsedkyně spolku Pavla Haidlová. Ostašov si tak 23. dubna bitvu připomene formou přednášek a  malým dobovým táborem. „Nebude bitva na  těch polích, ale bude tady asi 15 vojáků, kteří budou dělat přednášky, ukazovat boj na blízko a podobně,“ dodala Haidlová. Archa 13 chce proto rekonstrukcí 22. a 23. dubna oživit doslova celé město. ČTK Ilustrační foto: ČTK/Radek Petrášek jednoduché! Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen Týdeník Kaufland do Vašich schránek +OHGiPHSUiYď9iV 35$&291Ì.< 9<&+<67É9.<=%2æÌ SURQiåORJLVWLFNìWHDPY0RGOHWLFtFKX3UDK\ Hrubá mČsíþní mzda od 20 000 Kþ do Další nadstandardní benefity Volejte: Kþ Nebo zasílejte životopisy: &=/2*021$%25#.$8)/$1'&= Kaufland ýeská republika v.o.s. BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 • HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ STAÈÍ ZAVOLAT • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY AŽ ÁME HLED ODNÍ H PCE OBC TU ZÁS ÇUÁ&¸—Ê—¹ÆÅÌÊ¼Ä • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • i po jednotlivých regionech • 70.000 KÈ [ê—ñØ ÆÛägåoäܗí åo˜ ÚÜ ÛæÙéf—êçã[ Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz 840 111 177 800 701 ©©© WWW.SMARTPUJCKA.CZ AAS 27 / — Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy Volejte ZDARMA Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Všechny novinky ve Vašem e-mailu! www.kaufland.cz/ newsletter za obsah inzerce ručí zadavatel 78