Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nový leták supermarketu

Platnost od 13.4 .2016 do 19.4 .2016


Nový leták supermarketu - strana 13     

Nový leták supermarketu - strana 13

79 90 108,902 -26 % Ascconi Gold 69 90 99,90) -30 % Egri • Mooldávie • 0,75 l • 1 l = 106,54 Kč • vyybrané druhy • Maďarrsko • 0,75 l • 1 l = 993,20 Kč • vybranné druhy 13 90 19,901 NOVINKA 79 90 124,902 -36 % Bordeaux • Francie • 0,75 l • 1 l = 106,54 Kč • bílé, červené 8 9011,90. -25 % VVelkopopovický K Kozel S Světlý 99 90 155,002 Zám mecké vinaařství Bzenec Herrbarium Morravicum 16,901 -29 % Staropramen • světlé výčepní pivo • 0,5 l • 1 l = 23,80 Kč VYROBENO V ČR • 1 kkgg • vyb v braan ané dr druhy Akkkcce platíí od 1133. Akc 3. 4. 4. ddoo 26. 266 4. 4 20016 16. 16 • 0,775 l • 1 l = 133,20 Kč • poozdní sběr • vybrané druhy 7 4490 62,90) -28 % 911,90.0 BeBBee Dob Be obré ré ré ráno rá no • 40000 g • 1100000 g = 111,23 2233 Kč Kč • vvyb ybbrraané yb annnéé ddrruhy ruhy uhhy hy SLEVA 33% Akce plat Ak laat a í od 133.. 4. do 26. 266. 6. 4. 4. 2200166. Miilkka čo čoko oko kolááddaa Krušovice 10 1190 Moouka M k Baabbiičč ččin čin ina volbba -35 % • světlé výčepní pivo • 0,5 l • 1 l = 17,80 Kč • záloha na láhev 3 Kč VYROBENO V ČR -30 % • 280– 80–33000 g • 1000 g od 21,664 Kč • vybr y aané annnéé dr druh uhy uh 6490 99,90) -35 % • sv s ěttléé výč ýčeeppní ní ppiivo vo • 00,,5 ,5 l • 1 l = 155,,880 KKčč • zzáállooha ha na lááhe hev 3 Kčč Akc k e plat latí od 6. 4. doo 19. 4. 201 016. 01 6 3490 61,901 VYROBENO V ČR -43 % Palm molliv m ivee spprchový spr hoo gel SLEVA 25 % na vybraná regionální piva i ustr ilu stttrraač ačn ččnní fot oto ttoo OD 30. 3. DO 8. 5. 2016 • 22500 ml • 1000 mll = 13,96 3 96 Kč • vybbrrané ané aan né druhy né dru dr Akc kce kc ce plat pllatttíí oodd 6. 4. ddoo 119. 9 44.. 220116. NÁP NÁ NÁPOJE ÁPO POJ OJE JEE SM 15 170x280 V06 ZAKLAD 09-16.indd 13 07.04.16 16:10