Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nový leták supermarketu

Platnost od 13.4 .2016 do 19.4 .2016


Nový leták supermarketu - strana 5     

Nový leták supermarketu - strana 5

Vychutnejte si pocti tivou u kvalitu. • 100 00 g • be bez lep eppkku, epk u, só ssój óójji a gglluta uutta tam man ma aannu sood ssod odnnéh néééhho E621 E621 62211 62 16,901 -17 % E MÁ REETTRRO Pár R árek ek exttrra ex ra ssee sýýrrem em BC FA R 1390 RREETTR RO Kr Kráállovsk Král ovskký šu ov šunk nkový ový ssppec ov peecciá iál RUJEME ČE PO É SK To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice POD Novvá Retr et o ř adaa Al Alber bertt bez ber bezz kom k pro promi missu – bbez e lep ez lepku eppku ku, u, só sóji j a glut ji glut lutama utama amanu sod am sodnéh dného néhho (E62 E 1). E621) 1)) ŘE A VÝRO 1690 • 10000 g • bez ez le leeppkuu,, ssóóji lep ójiji a glut luut utam aama maanu m nu soooddnéh ssod néééhho E6621 21 21 20,90) -19 % Herk He rkul rku uleess • 100 00 g po p odí díl ma masa asa sa 80 8 0% pod po dííl ma masa sa 72 % 72 Kuře Ku řřecí ecí cí deebbre recínk cínka cí nkka 13 90 19,901 13 90 • 100 00 g super cena -30 % CCiiká káns ánnsský ký šááll Duše Du šená ennáá šun unka nkkaa nneejjvvyš yšší ší jaakkos ostiti • 100 00 g 18 90 23,90) -20 % • 100 00 g 1490 20,50) -27 % 87 8 7% ve v epř e př p řov ové k kýý ty ty 92 % 92 v ep ve př řov ové ký kýt ý ty ty Poma Po mazáánk nka ččeesn česn snek ekoovvoekov o-sýýro rová vá • cena ceena ennnaa zzaa 10 100 g • v nab abí b dce dcccee ttaaké ké P aazá Po Pom záánka ka ry ka rybbí, bíí 10 100 g zaa 111,9 100 ,90 9900 Kč Kč 1190 15,901 -25 % 1590 super cena Pečený Pe čeennýý boc ochnníkk pod po odí díl masa ma asa a 85 % 85 SM 15 170x280 V07 ZAKLAD 01-08.indd 5 • 1000 g 07.04.16 17:02