Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nový leták supermarketu

Platnost od 13.4 .2016 do 19.4 .2016


Nový leták supermarketu - strana 6     

Nový leták supermarketu - strana 6

Bageta sedmizrnná 8 • 11005 g • 1000 g = 88,,48 48 Kč • ppoouz uze pprrooddeejjny ny s vlast lassttní la tnníí dop opéékkkár árno ár nou 911,90.0 VŠESTRANNÉ V KUCHYNI, ELEGANTNÍ NA STOLE 200 Kč nákupu = 1 bod 30 bodů = sleva na nádobí až 97 % Partnerské produkty = body navíc SLEVA 25% RUJEME ČE PO Selská šunka • 40000 g • 1100 00 g = 6, 00 6,48 48 KKčč • bale ale al lený ný 2590 super cena -24 % MÁ Le & Co, Selská šunka nejvyšší jakosti • 220 g • 100 g = 7,69 Kč • s marmeládou • balené • v nabídce také linecké rohlíčky 170 g za 16,90 Kč 16 90 21,901 BOD NAVÍC E super cena BC FA R Linecké rohlíčky ŘE A VÝRO 2490 RUJEME ČE PO É SK POD TEST ŠUNKY 12/2015 MÁ RUJEME ČE PO É SK 7 509,90( -25 % FA R • ppudi uudddiing udi ng • 6655 g • 1100 00 g = 1111,54 00 5544 Kč Kč • poouz ouuz uze pro pro ro pro pprro rrodej odej ddeej ejny ny s vlas las astní ttnnníí ddoopé ppék éékkárn árrnnouu ár Závviin mako Zá mako ma kovvýý 39,90) POD Čoko Čo korroolk lka 2990 E ŘE A VÝRO BC E • 100 g • nejvyšší jakost • podíl masa 96 % BC FA R MÁ É SK POD Akc Ak Akce kce platí latttíí v proodejn dejn ejná j áách ch A Albbe bertt oodd 9 9.. 3. 20 2016 6 do 31. 31. 5 5. 2 20 01 016 0 16 16 nneboo do vyyč ne yyče čerpán rpání pání zásob zásob v je  jednot nootli not l vých liv v ýchh prod prod rode dejnác jnnááácch. jná h Pro roo získ z skáání níí bod bodů pla platí ceena enna na poo odečt deč ení de deč níí vvešk veškerý ešk ške šk ker erých erý eerýc r chh sslevv aa ku kuupo pponů o ů zzaa vvrác rááácené enéé oobal en obaaly. ly. Podrobnos Podrobno bnno nos o ti na ww ww w.al w.alb a ber al bert eerrt.cz t.cz czz nebo ne neb e na info eb form orm rmacích cícch pr prrodejen prod pro jen. ŘE A VÝRO Trancetto • cacao • 280 g • balený • 100 g = 12,47 Kč -22 % Müller Kaffeee 34 90 56,90) • 250 ml • 100 ml = 9,96 Kč • vybrané druhy -38 % BOD Nugeta E • arašídová pomazánka • 340 g • 100 g = 16,15 Kč BC FA R MÁ É SK POD NAVÍC RUJEME ČE PO ŘE A VÝRO 5490 75,90) -27 % VŠEM VÁM MNOHOKRÁT DĚKUJEME.. Již potřetí jsme získali Národní cenu kvality. 2011 2015 2014 BOD NAVÍC PPEČIVO, PEČ EEČIV ČIVO VO, O,, SLA SL SLADKOSTI SLAD ADK DKO KOS OST STI TI SM 15 170x280 V07 ZAKLAD 01-08.indd 6 07.04.16 17:03