Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Vyrazte do přírody

Platnost od 13.4 .2016 do 24.4 .2016


Vyrazte do přírody - strana 5     

Vyrazte do přírody - strana 5

P án sk ét r i čk oG r ow ing Rů znépo t i sk y . [ 6 8 2 8 1 9 9 ] m í s to499 , - -40% 299 , - Dě t sk éspo r to vn ít r i čk o X -T r a in ingDa r e l l Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu jeop t im á ln í od v odv lhk o s t iap ř í jemn ýpo c i tp ř i no šen í ,po t i skn ap ř edn ís t r aně . [ 4 1 2 1 0 5 6 ] í s to549 , -63% m 199 , - p rodě t i Dě t sk ék a lho t yR o che t t a V ě t ru v zdo rn ým a t e r i á lW indb r e ak e r WR , r y ch l e s chnou c ím a t e r i á l l igh tMESH ,r e f l e xn í p r vk y ,k ap s yn az ip ,šňů rk avp a se . [ 5 6 3 2 0 1 4 ] m í s to999 , - 499 , - -50% P án sk ébě že ck ét r i čk o D r i -F i tCon tou r Funk c eD r iF i tz a j i š ťu jeop t im á ln íod v od v lhk o s t iapo c i tsu ch ap ř in admě rné z á t ě ž i ,r e f l e xn íp r vk y ,1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 5 2 4 0 9 0 ] m í s to1199 , - Dám sk ébě že ck ét r i čk o P r on toM i le rC r ew Funk c eD r iF i tz a j i š ťu jeop t im á ln íod v od v lhk o s t iapo c i tsu ch ap ř in admě rné z á t ě ž i ,p l o chéš v y ,1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 5 2 2 8 4 6 ] m í s to999 , - -30% 699 , - 799 , - P án sk ébě že ck éšo r tk y7 “ D i s t an ceE le v a te Funk c eD r iF i tz a j i š ťu jeop t im á ln í od v odv lhk o s t iapo c i tsu ch ap ř i n admě rnéz á t ě ž i . [ 4 5 0 2 3 5 5 ] m í s to1299 , - 899 , Dám sk ék a lho t y P an tJe r se yW e r e N a l e v és t r aněv y š i t é l ogoN ik e . no rm á ln ís t ř ihso t e v ř en ým l emem ,s t aho v a c íšňů rk yvp a se . [ 4 4 9 6 1 2 0 ] -33% -30% -40% m í s to1099 , - 699 , --36% Dám sk ét r i čk o Jd iB lo ckS c oop Vhodnén abě žnéno šen í , r o vn ýs t ř ih ,1 0 0%b a v ln a . [ 4 0 9 2 9 7 3 ] m í s to749 , - 449 , -