Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nová akční nabídka Kauflandu

Platnost od 14.4 .2016 do 20.4 .2016


Nová akční nabídka Kauflandu - strana 30     

Nová akční nabídka Kauflandu - strana 30

INZERCE +OHGiPHSUiYď9iV 35$&291Ì.< 9<&+<67É9.<=%2æÌ SURQiåORJLVWLFNìWHDPY0RGOHWLFtFKX3UDK\ Hrubá mČsíþní mzda od 20 000 Kþ do Další nadstandardní benefity Volejte: Kþ  Nebo zasílejte životopisy: &=/2*021$%25#.$8)/$1'&= Kaufland ýeská republika v.o.s. BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 TE STĚHUJEHO ? ÇUÁ&¸—Ê—¹ÆÅÌÊ¼Ä ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN A DALŠÍ DOPLŇKY A ZAŘÍZENÍ. [ê—ñØ ÆÛägåoäܗí åo˜ ÛæÙéf—êçã[ÚÜ SE DO MENŠÍ TEL.: 774 121 121        NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! Volejte ZDARMA 800 701 ©©© Všechny novinky ve Vašem e-mailu! www.kaufland.cz/ newsletter       !""#$%"&'(  !"#$% &#'('#)&* +,$)'#,$ &#,!$% -!./ ,!0   Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. AAS 30 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 135