Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nové akce hypermarketu

Platnost od 20.4 .2016 do 26.4 .2016


Nové akce hypermarketu - strana 1
     

Nové akce hypermarketu - strana 1

PŘIVÍTEJTE JARO S NAŠIMI NEOPAKOVATELNÝMI NABÍDKAMI 89 90 159,002 27 9039,90) • 10 rolí • 2vrstvý • vybrané druhy VELKÉ BALENÍ a FA R 8/1KS DEN 9115,9020 SLEVA 33% • 4× 2 l • 1 l = 9,62 Kčč • vybrané druhhy RUJEME ČE PO MÁ É SK MAX. Harmony toaletní papír 76 E • chlazená • 1 kg • 250 g • 100 g = 11,16 Kč 30 BC 43 POD Jihočeské máslo ŘE A VÝRO MAX. 6 /1BAL DEN 33 42 39 15 90 69,90) 9023,90) r l • světlý ležžák • 0,5 l • 1 l = 31,80 Kč • záloha naa láhev 3 Kč MAX. 3 přepravky /1 DEN sleva 100 Kč Platnost kuponu od 22. 4. do 24. 4. 2016 v hypermarketech Albert. Kuppoon od Ku odev e zddej ev ejte te na ppookl klad adně něě. Slev Sl eevvvuu ne nelz elze lze up lz upla lattnniti naa  ci  ci c gaareety t , te tele lleefo fonn nnní ka karrttyy,, poh ohon onné on néé hmo mottyy, moty dáárkkov o é po p ukkázzkyy a dál álni ničn ni ččnní znnáám mky mky ky. S ev Sl e u neelz lzee sč sčítítítat tatt annii kom mbiinoovaat s  s jjiiný nými mi sle levami leva vvaami mi. mi. P o upplaatn Pr tněn ěnní kupo kupo ku ponů nů plaatítí cen nů ena po po odečt dečt de čtenní vveeešk šker šk erých ýýcch slev slev sl ev a ku a  kupo upo ponnůů, ho hodn hodn dnot dnot otyy vr v at a nnýých c obal ob alůů a ku al kupo poonů n za vr v áccen enéé oobbal bal a y. y Na jjeede deenn ná náku kup lzze ku upla up pla latn tnit nitit pou ouzzee jeden eden ed en kup upoonn. VYROBENO V ČR zásoby pro vaši vinotéku VÍCE NEŽ 150 VÍN SE SLEVOU min. 30 % uvnitõ katalogu! 1+1 kupte dva, zaplaťte jeden 3995 2995 79,90) K ATALOG VÍN stále v platnnoosti 59,90) 1+1 1+1 LLos oss Molinos Mo FRRA 8 99 0 VYZKOUŠEJTE zahraniční i naše vína 69 EXKLUZIVNĚ U NÁS 4995 159,002 • 1 l • vyb ybbrané druhy • v libbovolné kombinac • v kombinaci EXKLUZIVNĚ U NÁS 99,90) SLEVA 43% EXKLUZIVNĚ U NÁS 1+1 as Paul Mas 9119,9020 Skleeepmistr Sk pmistr m • Španělsko • 0,75  • Š • 0,75 l • 0 • 1 l = 53,27 Kč K •• vybrané vybrané vyybrané druhy dru druh ruhy •• v libovolné bovolné kombinaci ko kombinac ,75  • ,,75 l • 0 anciee • 0,7 Francie • Francie K 119 119,877 Kč = 119,87 1l= •• 1 l uhy • vybrané druh 9950 Canti ant nti 199,002 • Itálie • 0,75 l • 1 l = 66,60 66 60 Kčč • vvybra vybrané druhy • v libovo v libovolné v ln kombinaci mb mbi 1+1 Jaco Jac Jacob’ a ob ob’s b’s Cr bb’s CCree Creek Cre k •• Au  AAuustrálie ust stttrá ráálie rálie álie • 0 75 l • 0,7 •  • 0 7 • 1 l = 132 1332,67 67 KKčč • vybran • vybrané vybrané ybrané ranéé druhy hyy • v libovo v lib ollnéé kombinac ko ombinacccii SLEVA 41% 7495 149,902 Zámecké vinařství Bzenec el Selection Morava Se 1+1 • 0,75 l Kč 9 93,20 • 1 l = 93,20 tk á vína • přívlastková • vybrané druhy 9950 DDooppllňt ňte sii u nás ás svoou zahhrrád za rád ádkáářs řskkoou vvýýbbaavu avvuu. 199,002 1+1 Taarapacá Tarapac Tarapacá ar pacáá arapa •• Chile  Chile Chile hile • 0,7 •  775 l •• 0 75 l • 1 l = 132, 132 132,6 ,667 6 Kčč • vybran •• vyb   vybrané  vyb  v vvybrané ybrané bbrané rané an ddrrruhy ruh ru uhy •• v libo  v libov  v libovo v liibovolné v  ibbovolné volné kkooomb kombin ombi om mbbinaci inac inaci EXKLUZIVNĚ U NÁS zech Republic, a. s., Radlická 117, vynikající DELIKATESY k vínu Nabídka zahradních potřeb uvnitř letáku. 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme ní fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu korace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. 02 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. í nabídky. Vyobrazené ročníky vín jsou pouze ilustrativní. enová nabídka neplatí v supermarketech Albert. HM 15/16 297 ZAKLAD V06 1-16.indb 16 05.04.16 15:37 05.04.16 16:46 HM 15 K WINE www.albert.cz HM 16 295x324 V06 ZAKLAD 01-09.indd 1 . 205x297 ZAKLAD V06 1.indd 1 20. 4. – 26. 4. 2016 12.04.16 19:00