Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nové akce hypermarketu

Platnost od 20.4 .2016 do 26.4 .2016


Nové akce hypermarketu - strana 6
     

Nové akce hypermarketu - strana 6

59 • horní, spodní • chlazená • 1 kg 987,90)0 159 Krůůtttíí pprrsní Krůt Kr sní ří sn říze ízzeek ek • cchhllaaze zený ný • 1 kg • ze země měě pův m ůvod odu du Maďďaarrsskkoo Maďa Ma Kč 199,002 -20 % SLEVA 31% 19 90 29,90) 89 90 129,002 Kráállič Kr Král iičí čí ppllec ec a hruuď • mr mraž raž ažen ené • 1 kg ené kg -30 % RUJEME ČE PO É SK KKuuřřeecí cí poléévk po vkov ová ová směs směs sm ěs E FA R MÁ BC POD -33 % ŘE A VÝRO Vepř Ve ppřřov řov ová ppaanneens nská ká svíč sv íčko ková vá – vce cellkku • cchhla lazeennáá • 1 kg •m mrrraž aažžeenná • 1 kg kg 179 Kč 219,00* -18 % MRAŽENÉ MRAŽENÉ HHoovězí vězzíí přřeedn vě dní dní s ko kost ssttí • ch chlaazzeené né • 1 kg • doo vyp ypro rodá rod dání dání ní záso zá sob Výrroobe Vý bek z ml mlet etéh etéh ého ma ého maasa saa mixx 29 90 42,90) •m maasn sný ný po polloottoova polo var ar • 48 480 g 480 • 1 kkgg = 62, 2,3300 Kč 99 90 119,002 -30 % -16 % 74 90 89,90) Tiláápi Tilá Ti p e fileet • 37 3755 g • 1000 g = 15 15,9 ,998 KKčč ,98 • uv uved ved eden eden ená ná gr gram ram amáž áž je hm hmot otno nost osstt bez gl be bez glaazzzur glaz uurrryy 59 49 -23 % -50 % RUJEME ČE PO E BC ŘE A VÝRO POD MRAŽENÉ MRAŽENÉ • ch chla lazeený laze ný • 10 100 00 g • po pouz uuzze v pr prod rod odej ejnááchh s ob obsl bsl sluhhov ovan aným m úse seke eke kem kem čerstv če rstvvýc rs ý h ryyb • v na nabí abí bíd ídc dce ta také kéé Tilláp ápie pie i nilsskkáá fileett, vaaku nils ni kuov kuov ověě baale lená nnáá, 1 0 g zaa 26, 10 6,90 900 Kč Tilápie nilská filet HM 16 295x324 V06 ZAKLAD 01-09.indd 6 MÁ Tilááppiie ni Ti nils nils lskkáá fileett RYBA TÝDNE Jedná se o sladkovodní rybu, která má hutnější maso bez kostí s omega-3 mastnými kyselinami. Na její maso se při kuchyňské přípravě dobře váže koření. Tato ryba se peče, smaží či zapéká. FA R FA R MÁ RUJEME ČE PO É SK É SK POD • mr mraažžen ennýý • 45 450 g • 1 kgg = 166 66,4 6,444 Kčč • v na nabí bídc ddcce ttaaké ké K ře Ku řecíí křříídla dla Ho dl Hot ot 4000 g za 46, 6,90 90 Kč 90 119,902 E KKuuře řecí cíí prrssní n říz í ek ek ssm smaž maž ažeenný ažen 90 64,90) • 44000 g • 10 100 g = 1122,4 100 ,48 48 Kč • vy vybr ybbrran ran ané dr druh uhy BC -16 % Hotto Ho tov ová vá jíd íídla dla la ŘE A VÝRO 26 90 29,90) -10 % illu iilu lustr sttrrač st ační ačn ční footo čn otttoo 12.04.16 19:02