Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nové akce hypermarketu

Platnost od 20.4 .2016 do 26.4 .2016


Nové akce hypermarketu - strana 8
     

Nové akce hypermarketu - strana 8

14 POD E POD -17 % POD E BC 29 -25 % É SK MÁ ŘE A VÝRO 90 39,90) RUJEME ČE PO E -16 % 22 90 27,90) FA R • 100 g • uzená • 150 g • 100 g = 15,27 Kč • vybrané druhy RUJEME ČE PO MÁ Parenica 14 90 17,901 Šumavský sýr 14 90 23,90) -37 % Jihočeský syreček • 90 g • 100 g = 22,12 Kč BC • 80 g • 100 g = 18,63 Kč • vybrané druhy É SK -14 % FA R 22 90 26,90) • 125 g • 100 g = 18,32 18 32 Kč E 11 Gervais -23 % MRAŽENÉ Gyros ŘE A VÝRO 9015,501 POD -42 % -15 % BC BC POD FA R • 150 g • 100 g = 7,94 , Kč • chlazený 10 90 12,901 É SK É SK FA R 22 90 39,90) Salát rybí v majonéze ŘE A VÝRO RUJEME ČE PO MÁ ŘE A VÝRO • 250 g • 100 = 9,16 Kč • cceena na za 10 100 g • ch chllaazzeennáá -20 % RUJEME ČE PO Rybí prsty Uzzen U ená m maakr akkrreella 11 -31 % MÁ MÁ ŘE A VÝRO 9014,901 • ch chla laze zené né • ccena ceennaa za 10 100 g RUJEME ČE PO É SK RUJEME ČE PO FA R FA R 9 9014,501 Zavi Zavi Za viná náče če 23 90 29,90) -20 % É SK POD -25 % MÁ • ce cena na za 100 100 g • v nabí 10 naabbíídc dce ttaakkéé Top opiinnko ková vá poma po mazzáánkka 11000 g za za 9,,990 KKčč • 12 120 g 120 • 10 100 g = 19 199,9 ,92 Kč ,9 Kč • vy vybr braannnéé dr druh uhy • oobbbsl sslluh luh uhovan ovan ov aný ús úsek ek E super cena Heerm Herm H rmeelllín íínnoovvá po pooma mazá ma azá zánnkkkaa ZZllaatto vý výsseeč 90 19,901 • cceena na za 10 100 g • ob obsl sluuhhovan ovan ov annýý úússeekk BC NNiivvaa 500% % E 9 90 • ceena na za 11000 g • oobbsl sluuhhov ovan aný úsek ús ek BC Eida Ei daam m sý sýr 40% 40% 40 ŘE A VÝRO 19 90 24,90) -20 % Formaggio per pasta MÁ ŘE A VÝRO E BC POD E BC RUJEME ČE PO É SK FA R MÁ FA R RUJEME ČE PO É SK POD • 40 g • 100 g = 37,25 Kč ŘE A VÝRO MLÉKÁRENSKÉ M MLÉK LÉÉKÁ KÁR ÁRE RENS NSK SKÉ KÉÉ VÝROBKY, VÝR VÝ V ÝROB OBK BKY KY, Y, LAHŮDKY LAH LAAHŮ HŮD ŮDKY KYY HM 16 295x324 V06 ZAKLAD 01-09.indd 8 12.04.16 19:05